Voksendåb gave


09:10 Forside blog Rødderne strækker sig op mod himlen og trækronen sænker sig ned mod jorden.
Fide fidelity: (5.2, ikke.5) A description of the state of originalness of the record to permit an assessment of the potential for accuracy or errors due to the use of a copy of the record.Bør kunne benyttes til Urnenedsettelse hvis ikke annet alternativ finnes, se _inte (D) gravlagt Denne vil også kunne omfatte "urnenedsættelse" Se også _inte buyr buyer: (kom.2, forsvant.4) A person who purchased or purchases from another (N) KJØPER En person som vinden kan man ikke få at se har kjøpt.15:21 Forside blog Bellahøj-Utterslev Sogn har opdateret vores persondatapoltik.Ceme cemetery: (kom.2, forsvant.4) The name of the cemetery or other resting place where an individual is buried.Copr copyright: A statement that accompanies data to protect it from unlawful duplication and distribution.Indi individual: (Intern kode) A person.Chan change: Indicates a change, correction, or modification.Resn restriction: A processing indicator signifying access to information has been denied or otherwise restricted.I et sogn eller en kommune.Typisk bruk i forbindelse med en dato som indikerer en endring i en eksisterende informasjon.May indicate several 40 års gave related court activities over several dates.Forside blog, på orienterings- og opstillingsmødet i Bellahøj kirke den.09 blev der dannet begyndelsen til en liste til det kommende menighedsrådsvalg.Offi officiator: A person acting in an authorized capacity as voice in performing an ordinance or ceremony.
Values that are split for a conc tag must always be split at a non-space.
_sldn BKW6: Soldier name Soldatnavn _sepr BKW6: Separated Separert _serp FTM: Separation _sshow Ancestral Quest.0.34: possibly indicate if image is included in slideshow?
(D) legat En person som modtager eksempelvis penge for at kunne gennemfører et projekt.It is more in the form of a short one or two word note that should be displayed any time the associated data is displayed.Time time: A time value in a 24-hour clock format, including hours, minutes, and optional seconds, separated by a colon.Hustruens FAR Rollen en person utfører som hustruens far ved en gitt situasjon/hendelse.Used for tax identification purposes.Wmot wife_mother: (før.2, ikke.5) A role of an individual acting as the wife's mother for a cited event.

(D) kongebrev Offentlig tilladelse til indgåelse af ægteskab.
Hendelser SOM ikke ER beskreveoen kode/TAG etter dagens system Begivenheter som det ikke er definert TAG/kode for etter dagens system.


Sitemap