Vinderen har altid ret





Bruge tjenester, når du accepterer disse Betingelser og udfører One-Click-registreringen (hvis du ikke allerede har gjort det er du klar til at bruge Tjenester.
Oplysninger eller indhold, som du har sendt til Apple i forbindelse med din brug af Tjenester og/eller evt.
Dette betyder, AT DU ikke KAN retsforfØLGE apple eller FÅ nogen erstatning overhovedet FRA apple PÅ grundlag AF apples beslutning OM AT NÆGTE AT behandle EVT.Husk, at du ikke skal give din Apple-ID eller adgangskode til andre.Oplysninger eller indhold, som du har sendt til Apple i forbindelse med din brug af Tjenester, kan Apple (i henhold vistaprint rabat til gældende amerikansk eller lokal lov) viderebringe alle oplysninger om dig og alle sådanne oplysninger, herunder indholdet, til politi og retsvæsen eller andre statslige myndigheder.Som bruger af Tjenester erklærer du dig indforstået med at overholde retningslinjerne i disse Betingelser, og du bekræfter, at Apple efter eget valg har ret til at gennemtvinge disse retningslinjer, som Apple finder det formålstjenligt.Oplysninger eller indhold, AT advare DIG, AT midlertidigt OPHÆVE eller afbryde DIN adgang TIL tjenester eller AT foretage alle andre handlinger under undersØgelsen AF EN mistÆNKT misligholdelse SOM ET resultat gave til far hjemmelavet AF apples konklusion OM, AT DER ER sket EN misligholdelse AF aftalen.Windows -opdateringen udrulles automatisk via Windows Update.Din brug af Tjenester kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale (USA og alle andre lande) og internationale lovregler.De personlige oplysninger, som du giver til Apple, når du tilmelder dig tjenesterne eller afgiver en ordre på produkter, vil bruge brugt i forbindelse med din brug af Tjenester eller til færdiggørelse af din ordre, og vil blive overført til og administreret i Apples databaser.Hvis du ikke ønsker en sådan overførsel, skal du ikke acceptere disse Betingelser for brug af Tjenester.Materiale, som Apple mener kan gøre det ansvarligt i henhold til gældende love og regulativer, eller som kan medføre, at Apple mister de tjenester, som en evt.Selvom Apple ikke gennemtvinger evt.Hvis din version af Windows 10 har nået supportophør, skal du bruge, opdateringsassistent til at opdatere.DIN fortsatte brug AF tjenesterne NU eller efter offentliggØrelse AF SÅdanne Ændringer VIL implicere DIN accept AF disse betingelser OG AF EVT.Din Apple ID-konto kan udnyttes, hvis du lader andre bruge disse oplysninger.Ved at sende Indhold til Apple erklærer du, at du er ejer af det pågældende materiale eller har retmæssig godkendelse fra ejeren af Indholdet til at distribuere det.For at kunne bruge Tjenester skal du være mindst 13 år gammel (eller for brugere uden for USA skal gældende lokal lov om mindstealder anvendes).
Din brug af Tjenester er også underkastet Apples politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet.




Rettigheder og bestemmelser i disse Betingelser, betyder det ikke, at Apple frafalder en sådan bestemmelse eller nogen andre bestemmelser i disse Betingelser.Apple kan til enhver tid ændre, midlertidigt indstille eller lukke alle Tjenester.Du er ansvarlig for på din egen computer at sikkerhedskopiere alt Indhold; Apple er ikke ansvarlig for nogen arkivering eller sikkerhedskopiering af noget Indhold.I særdeleshed forbeholder Apple sig ret til at nægte at behandle bestillinger, der består af Indhold, som efter Apples mening indholder udtryk, der er grove, fornærmende sprog eller billeder, obskøne ting eller pornografi (inklusive, men ikke begrænset til, børnemishandling eller børnepornografi, og/eller gengivelser af børn.Handlinger foretaget AF apple SOM EN DEL AF dets undersØgelse AF mistanker OM misligholdelse AF denne aftale eller SOM ET resultat AF dets undersØgelser eller beslutning OM, AT DER ER sket EN misligholdelse AF denne aftale.DA lovgivningeogle lande ikke tillader udelukkelse AF eller begrÆnsning AF ansvar FOR efterfØlgende eller tilfÆldige skader, VIL apples ansvaÅdanne lande VÆRE begrÆnset TIL DET mindst mulige tilladenhold TIL GÆldende lokale retsregler.Vi opfordrer dig til at udskrive en kopi af hele dokumentet og læse det, når du bruger Tjenester.
Hvis det sker, vil Apple offentliggøre sådanne ændringer på m/internetservices/terms.

FralÆggelse AF garantier; begrÆnset ansvar.
Tjenester leveres af Apple Inc., et selskab registreret i Californien, og ikke af nogen af dets datterselskaber eller associerede selskaber, og er baseret i USA.
Retningslinjer FOR acceptabel brug, der er regler og standarder, som du skal overholde i forbindelse med brug af Tjenester.


Sitemap