Vind et nyt tag
vind et nyt tag

Cutbacking Blødgøring af asfalt eller beg ved tilsætning af flygtig olie.
Kompatibilitet To bitumener siges at være kompatible, når der ved længere tids kontakt ikke udskilles tjen penge online som 14 årig olieagtige bestanddele i grænsefladen (se oliensistest).
Ved punktklæbning til underlaget skabes mulighed for udligning af damptryk mellem underlag og tagpap.
Den rensede tjære kaldes centrifugeret tjære.Appataktisk Polypropylen er en dåba-gaver plastpolymer, der er modificeret bitumenblanding med 20-30 polymerdifiner, undertiden tilsat mindre mængde polyethylen og polyisothylen.Koldtflydende bitumen Bitumen, som er gjort flydende ved stuetemperatur ved tilsætning af flygtigt opløsningsmiddel.Betegnelse for bituminøse vejbelægninger.Brug netværkets oplagte fordele, udnyt foreningens netværk ved at samle varmestyring, adgangskontrol, videoovervågning, WiFi og dørtelefoni i ét samlet netværk.Mineralfilt Uorganisk armeringsmateriale til tagpap.Ygbane Tagmembran/-papstrimmel, der anbringes midt over tagryggen.Flammepunkt asatro gaver Ved en væskes flammepunkt forstås den under standardiserede forsøgsbetingelser laveste temperatur, ved hvilken det luftblandede damplag over væskens overflade ved antændelse danner en flamme, som umiddelbart derefter slukkes.
Taghældning Den vinkel, tagfladen danner med vandret plan.Ataktisk Polypropylen er en plastpolymer, der er en modificeret bitumenblanding med 20-30 polydifiner, undertiden tilsat mindre mængde polyethylen og polyisothylen, se under bitumen.Trækstyrken måles under standardiserede forsøgsbetingelser.G Gasolie Se jordoliedestillater.Asfaltkit Tætningsmasse på asfaltbasis.Trætjære udvindes ved tør destillation af træ.Overfladeasfalt Det lag af tagdækningsmaterialet, hvori bestrøningsmaterialet er nedvalset og fastholdt.Skillefolie Indlagt eller pålagt plastfolie, som hindre sammenklæbning af lagene i en tagmembran/-paprulle eller bitumenplade.
Eventuelt kan anvendes foliemateriale.
Ved renoveringsarbejder på asbestholdige byggematerialer henvises til "Asbestcirkulæret".


Sitemap