Skistar aktier rabatt


Aktieägarrabatten innebär att aktieägare som innehar minst 200 aktier i SkiStar erhåller 15 rabatt på liftkort, skidhyra och skidskola på SkiStars samtliga destinationer Sälen, Åre, Vemdalen och.
Frågor om beslutets innehåll och formerna för beslutet.
Vid offentligt bud (VLT) 2004:18 Prisskillnad A- och B-aktier vid bud.m.Traveas) 2015:38 Dispens från budplikt (Sandberg - Camurus) 2015:37 Tolkning av takeover-reglerna (Reworld Media - TradeDoubler) 2015:36 Dispens från takeover-reglerna (EQT - IFS) 2015:35 Dispens från budplikt (Lau Su Holding - Nordic Mines) 2015:34 God sed vid avnotering (PA Resources) 2015:33 Fråga om dispens.(Lars Wohlin) 2003:06 Undantag från skyldighet att bjuda på teckningsoptioner (Adera - Mogul) 2003:05 Undantag från budplikt (FöreningsSparbanken - Wedins) 2003:04 Undantag från budplikt (MGA Holding AB) 2003:03 Beslutsformer för vissa aktiebaserade incitaments-planer (Advokatfirman Vinge) 2003:01 Undantag från budplikt avseende teckningsoptioner (LGP Telecom Holding.(MediTeam Dental AB) 2002:09 Värderingsutlåtande vid offentligt erbjudande (Advokatfirman Vinge KB) 2002:07 Fråga om erbjudande om konvertering vid företagsrekonstruktion.(Scania) 2002:12 Fråga om undantag från budplikt (Linc AB) 2002:10 Fråga om tillämpligheten av aktiemarknadsnämndens uttalande 2002:6 på fall där åtgärder för ett förvärv påbörjats men förvärvet vid tiden för uttalandet ännu inte genomförts eller beslutats.
Närståendeförhållande (Broströms) 2004:33 Undantag från budplikt (Wilh.
(Proventus - Brio) 2004:16.(Aktiespararna) 2002:17 Frågor om styrelsen borde ha underställt bolagsstämman fråga om domicilbyte samt om värderingsutlåtande borde ha inhämtas.(Infinicom AB) 2002:06 Fråga om vilken information som bör lämnas till aktieägare inför beslut om affärer med närstående, styrelseledamöter, anställda eller större aktieägare.Intressebolag 2014:26 Dispens från budplikt (Anders Bergström - True Heading) 2014:25 Dispens från budplikt (Connecting Capital - True Heading) 2014:24 Tolkning av TO-reglerna och god sed (Petrogrand) (V) 2014:23 Dispens från budplikt (Skirner - Besqab) 2014:22 Dispens från budplikt (Baulos Capital - A1M Pharma) 2014:21.GSI, gSI 109,52 7 17:29:49 627546, mSI, mSI 109,52 28 17:29:49 627547, mSI, mSI 109,52 21 17:29:49 627548, mSI, mSI 109,52 2 17:29:49 627549, gSI, mSI 109,52 10 17:29:49 627550, gSI, cSB 109,52 41 17:29:49 627551, gSI, cSB 109,52 41 17:29:49 627552.Föraffär (Teleca) 2008:32 Ersatt av 2008.36 2008:31 Tolkning och dispens TO-reglerna (Porsche - Scania) 2008:30 Tolkning av TO-reglerna (Cyril - Cision) 2008:28 Dispens från bud på teckningsoptioner (Broström) 2008:27 Dispens från budplikt (CA Fastigheter - Scribona) 2008:26 Tolkning LUA (anonymt) 2008:25 Tolkning av Takeoverreglerna (CA.
20:44 Undantag från budplikt (TV4 - Bonnier) 2004:42 Undantag från budplikt (Aspiro - Schibsted) 2004:41 Undantag från budplikt (Boliden) 2004:39 Avslut av incitamentsprogram (Securitas) 2004:38 Undantag från budplikt (Schibsted - TV4) 2004:37 Undantag från budplikt (Meda Stena) 2004:36 Undantag från budplikt (Telenor - Glocalnet) 2004:35.
Sonesson) 2004:32 Målbolags deltagande på stämma i budgivarbolag (Ainax) 2004:31 Frågor i samband med offentligt erbjudande (VLT) 2004:30 Förlängning av bud (TDC - Song Networks) gavekort til hotel des nordens 2004:29 Avnotering efter offentligt bud (VLT) 2004:28 Undantag från budplikt (Biolin - Bo Håkansson) 2004:27 Undantag från budplikt (IFS) 2004:26.2016:27 Tolkning LUA och TO-reglerna (HNA - Rezidor) 2016:26 Fråga om god sed vid återköp av aktier (Volati) 2016:24 God sed vid närståendetransaktion (Svedbergs).

Sitemap