Skattefri præmie efterløn 2016
skattefri præmie efterløn 2016

Skattefri PRÆMIE, fuldtidsforsikret.584.
Nedenfor kan du se, hvor meget du kan få i dagpenge og efterløn fra.
Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for udbetalt pension/pensionstilsagn og eventuelle arbejdstimer.Jeg er født mellem 1/7-1956 og : 1 år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.Satsen: efterlØN (100 pct.Januar 2017 får forskellig sats alt efter, om de har forsøgerpligt eller eurowoman vind ej - læs mere her.Forsat har arbejde i et omfang, som er betinget af din fødselsdato og forsikringstype.1.560 er det antal timer, du mindst skal arbejde i perioden som fuldtidsforsikret (1.248 timer som deltidsforsikret).Måned, fuldtidsforsikrede.866.Kontakt FTFa, hvis du har spørgsmål til din efterlønsordning eller optjening af skattefri præmie.Bliver du i efterlønsordningen, har du mulighed for at optjene op til 159.000 kroner i skattefri præmie.Satserne er opgjort før skat.Du opfylder udskydelsesreglen, hvis du: Har et efterlønsbevis, venter med at gå på efterløn i en periode, som er betinget af din fødselsdato.780 er det antal timer, du mindst skal arbejde i perioden som fuldtidsforsikret (624 timer som deltidsforsikret).Jeg er født mellem 1/1-1956 og 30/6-1956: 1,5 år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.Hvis du har fået udbetalt dagpenge fra ferieoptjeningsårets begyndelse (1.Efterløn til medlemmer, der er gået på efterløn tidligst kattedame gaver to år efter udstedelsen af efterlønsbeviset og samtidig har haft mindst.120 arbejdstimer (deltidsforsikrede.496 timer) efter bevisdatoen, udbetales med 100 pct.
Jeg er født mellem 1/1-1959 og 30/6-1959: Et halvt år er perioden, du mindst skal vente, før du går på efterløn.
Når du opfylder udskydelsesreglen, kan du opnå følgende fordele: Højere efterløn, mulighed for lempeligere pensionsfradrag, skattefri præmie.Ovenstående beløb er maksimale satser uden modregning for eventuelle arbejdstimer.Hvis du ikke kan få et login-vindue frem, kan du prøve at rense din computers korttidshukommelse (cachen) ved at trykke CtrlF5.Dialog og dokumenter, jobsøgning, dagpenge og feriedagpenge, alt om efterløn.Du giver afkald på at kunne gå på efterløn.Måned, fuldtidsforsikrede.168.Dag, fuldtidsforsikrede 871.Måned, fuldtidsforsikret.866.
Præmieportion, deltidsforsikret.055.
Januar) og frem til det tidspunkt, hvor du holder ferie, vil du få udbetalt feriedagpenge med samme sats som dagpengene.
Sitemap