Skattefri gaver til børn og svigerbørn 2016
skattefri gaver til børn og svigerbørn 2016

Giver man mere end det afgiftsfrie beløb til nærmeste familie, så skal man betale en fast gaveafgift af det resterende beløb.
Læs mere om blandt andet topskat gave til kone kobberbryllup eller personfradrag.
Til hendes runde fødselsdag eller vedlægger.000.
Ligger tjenesten ud over, hvad det er almindeligt at hjælpe med, for eksempel fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal der til gengæld betales skat.Man skal selv indberette værdien af gaven ved at skrive den på sin årsopgørelse i rubrik.Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000.) 25 25 Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000.) 20 20 Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50.Har du aktier med tab i din portefølje, kan du yderligere overveje at sælge dem inden årsskiftet.Hvis du betaler et forhøjet bidrag - et såkaldt procenttillæg - kan procenttillægget normalt også trækkes fra.Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse).352.Det samme gælder ved pengegaver til svigerbørn her betales der dog 15 af alt, der overstiger.000.Du opnår intet skattefradrag ved indbetaling på en aldersopsparing.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri).000.
Her gælder et bundfradrag.800 kroner i 2014.
Som hovedregel kan du ikke få skattefradrag for egenbrugerbetaling af grunduddannelse eller videreuddannelse.Døgn ved rejse i Danmark).Aktiegevinster og udbytter fra beskattes med 27 procent af de første.200 kroner (2014) og 42 procent af aktieindkomst derover.Du kan vælge mellem to forskellige fradragsmuligheder.Pension Aldersopsparing - indtil 5 år før folkepensionsalderen.200.Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse).352.Juli 2015, skal der betales en dag til dag-rente.
Vil altid være skattefrie.Hvornår er der tale om sort arbejde?
Får du penge for at hjælpe, eller bytter I arbejdstjenester, skal du også betale skat.
Og samlet gaver i løbet af året af din arbejdsgiver for mere end.100.

Sitemap