Regler gavekort til ansatte


For øvrig vises det til regler for taushetsplikt for ansatte i Tolletaten.
Betingelser, minimumsbeløb på sjove gaver til fars dag et gavekort er 100,00 DKK.4.4 Kontakt med tidligere kolleger Alle ansatte skal være varsomme med hvordan de behandler sensitive opplysninger.Våre viktigste regler for å sikre tilliten til den offentlige forvaltning er habilitetsreglene i forvaltningsloven.Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.Tolletaten har egne regler for bierverv.Blant annet skal arbeidstaker ikke uberettiget omtale arbeidsgiver eller virksomheten på en negativ måte.Arbeidsgiver må derfor vurdere om det for enkelte stillinger må innføres en karanteneklausul ved inngåelse av arbeidskontrakten.Du har mulighed for at få udbetalt et eventuelt restbeløb på gavekortet i 1 år, efter gavekortets gyldighed er udløbet.Reglene er et virkemiddel for å opprettholde den etiske standarden som forventes av virksomhetens ansatte.Kontaktoplysninger, salling Group A/S, bjødstrupvej 18 8270 Højbjerg.Gavekortet fungerer som et almindeligt betalingskort uden pinkode.Tolletatens ansatte skal utøve sine oppgaver på en etisk forsvarlig og profesjonell måte, der rettssikkerheten til enkeltindividet skal ivaretas.( Gjelder gavekort kjøpt etter ptember 2017).
Ingen returret, bemærk at det ikke er muligt at returnere gavekort.
Nærmeste overordnede skal vurdere om mottak av gaven eller tjenesten kan være til skade for Tolletatens omdømme, eller om gaven kan medføre en uberettiget fordel for noen av partene.
Det skal ikke innhentes eller gis ut flere opplysninger, verken internt eller eksternt, enn det som er nødvendig for å utføre lovlig tjeneste.Bilka kæden: Bilka og A-Z, gælder således ikke for Nettos forretninger i udlandet, på.Det skal som hovedregel varsles til nærmeste leder.For å nå de oppsatte målene på en god og effektiv måte, kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god forvaltningsskikk.Det må være åpenhet om statsansattes ekstraverv og bierverv.v.Mistet gavekort refunderes ikke.
Sitemap