Perfekt gave til 60 åring


Gud kan gjøre akkurat det city kolding åbningstider jul som behager Ham, men Hans & other stories gavekort tiltak vil alltid være i samsvar med resten av Hans karakter (Åp 19,6 og Jer 32,17 og 27).
Jahve - herre Jeg Er, det vil si den evige selveksisterende Gud (2 Mos 3,13-14).
El Shaddai - Allmektige Gud (1 Mos 17,1).
Klik her for mere information.English, finn ut hvordan du kan.Gud er uforanderlig, med andre ord forandrer Han seg aldri; det betyr at Gud er helt til å stole på, og til å ha tillit til (Mal 3,6 og 4 Mos 23,19 og Sal 102,26-27).Det å si at det er viktig for oss å prøve å forstå hvordan Gud er, er en enorm underdrivelse!Gud sa at mennesket er skapt i Hans bilde.Gud er nådig - dette inkluderer Hans godhet, vennlighet, barmhjertighet, og kjærlighet fars dag gave fra søn - som er ord som gir en følelse og forståelse av Hans godhet.Mennesket er satt over resten av skaperverket og ble gitt herredømme over det (1 Mos 1, 26-28).Vi skal nå fortsette ved å studere flere av Guds egenskaper; Gud er evig, det vil si at Han hadde ingen begynnelse og at Hans eksistens aldri vil opphøre.
Gud er rettferdig; Han gjør ikke forskjell på folk i den forstand at Han favoriserer (5 Mos 32,4 og Sal 18,31).El Elyon - Den Høyeste, Den sterkeste (1 Mos 14,20).Gud er ånd, det betyr at Han er usynlig (Joh 1,18 og Joh 4,24).Han kjenner med andre ord fortid, nåtid, og fremtid, til og med hva vi til en hver tid tenker.Ansvarlig redaktør: Rune Endal.Skaperverket, Bibelen og Ordet gjort til menneske (Jesus Kristus) vil hjelpe oss å vite hvordan Gud.
Overnatning, fly, lej en bil, lufthavnstaxaer, denne side bruger cookies.Uten Bibelens myndighet, ville denne samlingen av ord ikke være bedre enn menneskers mening; som i seg selv ofte er ukorrekt når det gjelder å forstå Gud (Job 42,7).
Adonai - Herre, som indikerer et Herre til tjener forhold (2 Mos 4,10 og 13).
Fordi Han vet alt, vil Hans rettferdighet alltid bli administrert rimelig (Sal 139,1-5 og Ordsp 5,21).

Sitemap