Nordisk film gavekort saldo


En sønderjydes liv på godt og ondt.
Nu bliver det så til gave 30 års fødselsdag kvinde en delvis opfyldelse af museumsbestyrelsens store ønske.Over grænsen for at feste I midten af det ene billede ses det sønderjyske landskab i fugleperspektiv, med Christiansfeld lidt syd for den gamle grænse ved Kolding og med skyer, der minder om, at det haver så nyeligen regnet.Det er disse to sejladser, som historieinteresserede museumsvært Sven Borregaard vil berette om den.Alene eller i selskab med op til flere hundrede andre året rundt, kloden rundt og på alle tider af døgnet.Repræsentanter for museet har i den seneste tid haft travlt med færdiggørelse af balkon, sortering af bøger, installation af spændende fortællinger og billeder i den nye søgemaskine, skiltefremstilling.m.a.
En renovering vil.
Derfor sælger fondsbestyrelsen.
Formanden for den selskabelige forening, som af tyskerne var blevet kendt farlig for staten, hed Christian Finnemann.Grænserne rundt om Israel.Vicepræsident i Våbenhistorisk Selskab, Niels Elsborg, København Foredrag: Overmod og romantik i 1863/64 ved fhv.Museumsvært Kirsten Strube ønskede jubilæumsgæsten til lykke.Dagen startede festligt med Bente Ibenfeldts velkomstmusik på museets nye elektriske klaver forud for den egentlige åbning, som blev foretaget af formanden for Kulturudvalget i Kolding, Jesper Elkjær.Både fra eksisterende museer, som har effekter liggende i depot, men også fra private i Sønderjylland.Her kendte man hinanden rigtig godt, man kunne støtte hinanden moralsk og i det hele taget finde forståelse indbyrdes.Løbeklubbens medlemmer, som skulle hjælpe, var klar til at indtage de historiske poster for at prøve deltagerne i historiske spørgsmål.Museets protektor, Hans Excellence, Ingolf, Greve af Rosenborg, havde lovet at foretage læderiet rabatkode den officielle indvielse ved at klippe det røde bånd til den nytilbyggede og nyindrettede fløj.Så kom gendarmerne udkommanderet af amtsforstanderen og landråd.Fotos leveret mange dygtige fotografer.
Der er næsten tale om en tradition, da lige netop dette klassetrin besøger museet år efter år med deres lærere.
Museets øvrige bestyrelse og nogle af kustoderne har naturligvis også været i gang.

Sitemap