Mors dags gave nisse
mors dags gave nisse

Jeg kunne ikke vind barnevogn blive sygeplejerske, for det var jeg for gammel til, men jeg hjalp med alt forefaldende arbejde på sygehuset, gjorde rent, svingede bækkener, vaskede patienter osv.
Barslev, og de sidste år hos lærer Hansen.Lindved Tværvej 6: Af folketællingen fremgår, at denne ejendom har været beboet helt tilbage i 1834, men her vil vi springe 100 år frem i tiden til 1930erne, hvor ejendommen ejedes af husmand Laust Jørgensen.Vi var 5 søskende, og vi gik i skole i Sindbjerg skole.Else og Marinus bosatte sig i Lindved og fik en lille lejlighed på første sal ved Chr.På hold 1 kom studenterne, som havde haft matematik, men jeg kom på hold 2 sammen med de, der havde realeksamen.Pigerne derimod samles i små grupper, hvor de står lidt fjantede og beundrer de andres påklædning og ikke mindst sko.Det skete også, at jeg i den forbindelse gjorde officererne forskellige tjenester med at afhente noget privat til dem, og da de følte, at de kunne stole på mig, fik jeg den tjeneste som fast job, medens jeg var indkaldt, og det var jo noget.Nielsen, mens læreren i hovedskolen også dengang var lærer Hansen.På den store sals væg over skydedørene ud til den lille sal havde arkitekten ladet udføre et kunstværk, som viste en sol mellem to planter, der havde rødder på hver sin side af solen, og der var stor bifald til den taler som fortolkede.Else var færdig, hønen var slagtet og lå pillet og plukket i en papirsæk klar til den videre transport og senere suppekogning, men Else syntes lige vi skulle have en kop kaffe inden vi kørte.Vi blev bænket ved spisebordet, Jeg og Marinus sad ved den.Se ovennævnte oplevelse har jeg ikke selv været involveret i, men jeg har fået den fortalt af Peter Mortensen, og jeg synes alligevel beskrivelsen er værd at gemme for eftertiden.Stinne fortalte også, at i 1918 da den spanske syge florerede på egnen kunne der ske det, at Jeppe kom til en gård eller ejendom hvor alle beboerne var meget syge og sengeliggende.
Det er også sognegårdsforeningen, der står for juleudsmykningen og udgivelse af Lindvedkalenderen.
Dette var ofte en lidt blandet oplevelse, for kirken var gerne så overfyldt, at det ikke kunne lade sig gøre at rokke med ørerne. .Der blev færre håndværksvirksomheder, og de lokale handlende fik svært ved at klare sig i konkurrence med de store supermarkeder og måtte lukke butikken.Laust Jørgensen havde flere børn og en af dem en søn druknede i 1936 i Ulkær Mose, hvor man dengang kunne bade, og mindestenen over ham står stadig på Sindbjerg Kirkegård.Der blev holdt mange taler og fremsat lige så mange gode ønsker for sognegården og skolen.En overgang havde han 18 svende i arbejde, så det var et temmeligt stort foretagende dengang,.Teater Jørgen Reenberg., Børneflokken blev senere afsluttet med en pige der fik navnet Grethe og var opkaldt efter vores Mor.Jeg fulgtes med min far ned ad Torvegade i Vejle, da vi mødte en sådan Julemand.Indtil slutningen af 40erne malkede man de fleste steder med hånden, men i løbet af 50erne vandt malkemaskinerne og maskiner til markarbejdet indpas, og hesten blev afløst af traktoren som trækkraft.De fleste gårde i Lindved havde den størrelse og det folkehold på den tid.
Gården var dengang.
Jeg var hjemme, medens min bror var på højskole, og medens han var soldat, og senere da han var på landbrugsskole.Salmen Bliv hos os, når dagen hælder, og det ved jeg på grund af følgende hændelse.
Men det  hændte selvfølgelig også,  at de bare mødtes til en snak.

Sitemap