Mors dags gave indgraveret


Længe inden kristendommen kom til Danmark, havde menneskene vist deres døde slægtninge ærbødighed i rabatkode lalandia 2016 den måde, de gravlagde dem.
Måske fordi et skib er noget, der er i bevægelse, noget der har et mål og kæmper for at nå det.
Skibet er bygget af kaptajn Peder Frandsen, som også har restaureret og nyrigget de ovenfor nævnte skibe.
Indgangsportal består af seks søjler under en stor tympanon og ses kun fem andre steder i Danmark.1 Genner Kirke omtales første gang i 1763 (under Øster Løgum Kirke og var på det tidspunkt en trækirke.Dette langhus kaldes skibet, idet der drages en symbolsk sammenligning både med Noas Ark, hvor mennesker og dyr blev reddet fra syndfloden, og med Jesu sejlads på Genesaret Sø, hvor han gang på gang og under farefuld sejlads var blandt sine disciple i skibet.Af fredede oldtidsminder har sognet 39 høje, hvoraf en gruppe vest for Avlum kaldet Gravlundhøje, samt fire Tavlborghøje; men sløjfet og ødelagt er 50 høje.Rørdal kirkedistrikt er en del af Nørre Tranders sogn i Aalborg kommune.På kirkegården lige neden for apsis findes en speciel gravsten, som er forsynet med et særdeles velbevaret foto af afdøde Eva Christensen: hun døde meget ung, vist af tuberkulose; hun var datter af den stedlige postmester.List Hans Christian Winther).Klokken bærer indskriften: Alpha et o D(eus) e(t) ho(m)o anxiiix anno D(omi)ni millesi0mo qvadringentesi(m)o octoagesi(m)o (Alfa og O(mega), Gud og Mennerke, anxiiix?Støvring kirke (altermotiv og belysning) og kirkegård (flere gravsten) er gennem sin udsmykning præget af Erik Heides værker.Der har været et tidligere romansk tårn.De er begge gaver til kirken: Fregatten "Familie Minde" er lavet i 1899 af daværende fyrassistent ved Nakkehoved Fyr, Rasmus Thøgersen, og siden skænket til kirken.Når man sidder i den store kirke og lytter til salmesang og prædiken, glider øjnene ofte op under bjælkeloftet.Eller man kan prøve at forestille sig, hvordan man i gamle dage har opfattet havet.30 km vest for Horsens.Her er der én stor sammenhobning af større og mindre stensætninger, hvoraf de fleste har form som et skib.Ingen vidste, hvorfra det var kommet.
Dækket har fuldt udstyr: dækshuse, krudttønder kanonpyramider, håndpumper, ankerspil og lanterner.
I den nordlige del af Sønderho sogn ligger der en flot hollandsk mølle, som stadig er i brug.
Olesen, Raabjerg 1 Skagen kirke blev bygget i 1841.Vinduet strækker sig fra gulv til loft, så man kan se direkte ud til skoven og kirkegården.Skibsmodeller ophængt i kirken.Under restaurering af den kvaderstens kirkes mure i 1975 fandt man det store hoved af granit, som nu er ophængt i tårnrummet.Det var en model af et tomastet skib fra slutningen af 1800-tallet.Hansens byggeri var trods alt beskedent, midlerne var små og sognets befolkning ikke særlig talrig.Indtil vi ses igen, må Gud holde, holde dig i sin hånd.Samuel Nielsen, Foersum, som havde været kirkesanger og hans moder, Grete Nielsen, var organist i Egvad kirke i Vestjylland.Sildekågen var en klinkbygget hverdagsbåd til fangst af den sild, der historisk var det økonomiske grundlag for byen.Kirken, som skal have været viet til Vor Frue, består af en romansk kvaderstensbygget del med skib, kor og apsis samt en sengotisk munkestensbygget del med tårn i vest.Kirken, der består af skib og kor samt et lille våbenhus mod vest og klokkekam på skibets vestgavl, er opført i gotisk stil.


Sitemap