Mors dag gave smykke

De tager af sted på en kombineret studie- og ferietur for at nyde sol og sommer.
Julekoncerten omfatter også tekstlæsning ved rabatkode dfds sognepræst Jørgen Eilschou Holm.
Det blev en dejlig sangeftermiddag i gavekort tivoli kbh rådhushallen, da Musikskolen bød på en god times tid med Rindumkoret, Teenagerkoret og Jazzworkshop'en.I går aftes var du sur som umodne blommer, og i dag svæver du rundt på en sky.Erna Pedersen, Rindumvej 34,.Herninggruppen Pompeji spiller på Rock Cafeen fredag og lørdag.Nis Petersen var fætter til Kaj Munk.Det sker i Skovpavillionen i Schuberts Plantage.Det blev en vellykket koncert pianisten Thomas.Søndag aften kan man i rådhushallen høre Cæcilia Big Band fra Århus med den amerikanske pianist og arrangør Butch Lazy som gæstedirigent.Den lille butik i Dagcentret i Grønnegade har fået navnet »Kræng«.Laugsbygningen er fra.
Steen Bork Larsen åbner i morgen fredag en surfforretning i Nørregade.
I aften optræder den populære folkemusikgruppe Tørfisk fra Thyborøn på Hotel Vestjylland.
Når Hamborg og Altona altid nævnes sammen, skyldes det, at Altona toldmæssigt regnedes for udland, selv om byen gaven til ham på 40 hørte til Holsten under den danske konge.Det foregår på politistationen.Afskeden blev markeret ved en velbesøgt reception på kontoret Kronager.Der blev uddelt mange præmier.Turistforeningen har holdt generalforsamling og formanden Hans-Jørgen Eriksen gav en fyldestgørende beretning om aktiviteterne i det forløbne.Mira svælgede klumpen i halsen for at holde tårerne væk.I stedet valgtes socialpædogog Karsten Filsø.Blandt de mange gæster var den kommitterede for Hjemmeværnet, Ole Bernt Henriksen, der konstaterede, at intet distrikt har så flot et hus som Ringkjøbingdistriktet.De handlende i byen går nu sammen for at prøve at sælge byen som en samlet enhed i Vestjylland.Dalgård, Egevej 9,.Et hold på fem Røde Kors samaritter tager til Iohfelden i Tyskland for at deltage i en stor konkurrence og samtidig reklamere for vor egn.
Klasse på Ringkjøbing Skole har for nylig været i erhvervspraktik.
Lørdag aften skal det markeres, at Holmegården i Rindum bliver et medborgerhus.

I det gode vejr blev strandrensningen, på den 11 km lange strand i kommunen, en ren fornøjelse.
Sparekassen SDS tilbyder nye kunstnere forhallen til udstilling.
Musik og Ungdom havde i lørdags koncert med gruppen»Tøbrud«med deres meget krævende musik.

Sitemap