Lars jørgensen egen vinding og datter


Jørgen Hansen Toxværd, successor i Ejby.
B: 1) studiekort rabat næstved Hans Sørensen 30, student i Larvik i Norge 2) Rise Sørensdatter.m.
FM: farbror Niels Pedersen, skrædder i Ølstykke.
16.4.1805, side 626, 633, 635, 639, 646, 649, 652, 655, 657, 659, 661, 664, 673, 679.32 Mathias Lindenhoff, degn i Snostrup.E: Johanne Radier, nu i Slangerup.Bevilling for enken og gorenje.dk.gratis gave deres eneste søn til uskiftet bo.9.1785.169 Søren Skive, skoleholder i Sjælsmark i Blovstrød sogn.1 Jesse Jacobsen Sadolin, præst i Ramløse og Annisse.Enke efter Christoffer Christiansen Nørager, præst i Grinderslev og Grønning i Jylland, skifte Salling Nørre herred gejstlig 1776 lbnr.33.Undertiden tog hun maden på hans tallerken og smed den ud af vinduet.Give Gud, det må så vedblive".34 Iver Lauridsen Grøngaard, præst i Helsingør Olai.17 Else Cathrine Mikkelsdatter Lønborg, begravet.2.16769, side 156.
FM: 1 Johannes Bircherod, assessor i konsistorialkollegiet og professor i Det kongelige Akademi i København 2 morfar Henrik Thomsen Gerner, superintendent i Viborg stift.
Enke efter Søren Klog, degn i Tikøb og Hornbæk, skifte.9.1761 lbnr.116.
B: 1) Johannes Conrad Bergskov 7 2) Laurentiane Margrethe Bergskov 6 uger.Inden han nåede at flytte familien til Kvislemark, brændte præstegården.Dengang hørte omsorgen for de fattige, oplæringen af ungdommen og forkyndelsen af det kristne budskab hørte sammen, og derfor var det naturligt, at sognepræsterne blev nøglepersonen i disses forvaltning.B: 1) Hans Poppe, prokurator i Vestindien.Kirkehistoriker og ordbogsforfatter, poul Jensen Colding var sognepræst i Vindinge-Kvislemark 1608-22 og fra 1615 herredsprovst.Forsvundet epitafium, i begyndelsen af 1600-tallet var der på den østre væg i søndre korsfløj opsat et epitafium.Første ægteskab med Gye Lauridsdatter.født omkring 1660, Senjen 109.

43 Anne Kirstine Østergaard i Tisvilde, der døde.2.1785, side 412, 461.
4 Anne Skov i Kregme.
B: 1) Peder Als Bering 2 2) Julius Markus Bering 6 mdr.

Sitemap