Jeg gav jørgen dødsprøjten


jeg gav jørgen dødsprøjten

Bogen vil fange elevernes interesse med det samme.
Allerede 1840 gav han ut en liten.
Selv om prestekallet opptok mesteparten av Moes tid, fortsatte han sin litterære virksomhet.3rd/21 (92 points kA' DU SE HVA' JEG SA'?Kapitlerne gavekort cdon vil være meget velegnede til at perspektivere undervisningen på A-niveau.1988 Ka' du se hva' jeg sa?Han var viden kjent for sin prekenkunst og fryktet og elsket for sin modige, ubøyelige kamp mot råskapen og ukyskhedssynden i folkelivet.I forordet kan gave til barn skat vi læse, at bogen henvender sig til elever, der har fagene på A- og B-niveau.Malaria: Fremstillingen er delt op, så teksten kan læses af flere målgrupper - alt efter hvilke elever, der bruger materialet.Med sit fjollede grin: Ka' du se hva' jeg sa'?
De gamle fortellingene ble sett på som viktige kilder til utforskingen av indogermanske gude- og heltemyter, og de måtte nedtegnes og utgis slik de levde på folkemunne, i troskap mot tradisjonen.
Måske du hel're sku' ta'.
Fra disse kildene til nasjonal og personlig selvforståelse hentet han stoff til et mangeårig vekselbruk mellom folkeminnevitenskap (folkloristikk) og nasjonalromantisk diktning.Likevel hørte han til de vellykkede studentene som hadde fremtiden foran seg som embetsmenn i det nye Norge.Hoveddelen kalte han Fra Dalene.Den offentlige sektor med sine statslige virksomheder, styrelser, regioner og kommuner er under et historisk pres, hvor både politikere og borgere savner tillid.Planen var å lage en stor folkeviseutgave sammen med.Samtidig følte han seg rotløs og fremmed i det akademiske miljøet.For den begavede sønnen hadde han tidlig fremtidsplanen klar: Han burde bli akademiker og studere jus.1839 hadde Moe tatt teologisk embetseksamen, men det gikk flere år før han lot seg ordinere til prestetjeneste.1865 ble han medlem av salmebokkommisjonen, som skulle vurdere utkastene til ny norsk kirkesalmebok.Hans poetiske interesser og livet i Studentersamfundet opptok ham mer, selv om han aldri sluttet seg helhjertet til noen av de stridende flokkene.Det samme gjelder for diktene.

Sitemap