Indisk bryllup gave

I tantisk buddhisme i India, Bhutan, Nepal og Tibet, er vind rejse yab-yum (bokstavelig «far-mor et ritual for den mannlige guddommen i en forening med sin kvinnelige make.
Cookie Use and, data Transfer outside the.Religion og maktstrukturer har i alle tider og i alle kulturer dannet et gjensidig parforhold ved at myter og religiøse ritualer har bidratt til å legitimere og opprettholde maktforholdene i samfunnet.Myter, riter, samfunn, Oslo).For å gi deg en bedre opplevelse bruker Optimalprint informasjonskapsler.105 Human Rights Watch: Caste: Asia's Hidden Apartheid United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Thirty-seventh session:.Biblical and Near Eastern Essays: Studies in Honour of Kevin.393 a b c Steinsland, Gro (2005 Norrøn religion,.Innhold, minoisk fresko med tre kvinner, muligens dronninger.Hvert niende år krevde uhyret med oksehode sju athenske unge menn og kvinner som offer.Hellig bryllup er en religiøs verdensforståelse som forklarer det guddommelige i en verdslig verden.Dyreskikkelsen kan spille på guddommenes egenskaper.Deretter flyktet Saranyu i form av en hoppe og Vivasvant følger etter i form av en hvit hest.Romerriket utviklet keiserkulten, keiseren ble, sol Invictus, «Den uovervinnelige Sol en guddom alle romerske borgere var underlagt.
Forestillingen om hieros gamos forutsetter ikke nødvendigvis faktisk seksuell utøvelse av ritualet, men er også benyttet i en ren symbolsk eller mytologisk kontekst, kjent innenfor alkymi og herav også i jungiansk psykologi.
«Bak mytenes beskrivelser av lystne dronninger og skammelige gjerninger skjuler det seg eldgamle ritualer som virkelig har til hensikt å løfte herskeren til å bli en guds like under et offerritual og bekrefte makten hans.Den er farget av Athen og det greske fastlandets oppfatning av Kreta på 400-tallet.Symbolismen er assosiert med anuttarayoga tantra hvor den mannlige figuren er vanligvis knyttet til medlidenhet (karu) og dyktige midler ( upya-kaualya ), og den kvinnelige partneren til innsikt (prajñ).Hieros gamos med, hera (vist med Iris) og, zevs, fresko fra.19 20 Yab-yum er generelt forstått som å representere den opphavlige (eller mystiske) foreningen av visdom og medlidenhet.6 I hinduisme, devadasi ( / ; «Guds tjener er en indisk religiøs tradisjon hvor en pike ble «giftet» og dedikert til en guddom (deva eller devi) eller til et hindutempel.Opprinnelig, i tillegg til denne og ved å ta vare på tempelet og utføre ritualer, lærte og praktiserte disse kvinnene sadir, odissi og andre klassiske indiske kunstneriske tradisjoner og fikk en høy sosial status.Når Poseidon opptrer som hest og Zevs som en okse for å forplante seg, kan det tolkes som at de innehar dyrenes styrke og kraft, men også at de samme dyrene er viktige offermaterie.
Sitemap