Hvilke frihedsrettigheder gav grundloven os

En kampagne for alle traktatmodstandere må nødvendigvis indskrænke sig til de argumenter, alle kan blive enige.
Ikke fordi vi tror, at vi har udviklet en færdig masterplan.
I mange lande i Den Tredje Verden og mors gaver pris blandt mange indvandrere og flygtninge i Europa har Islamisk-religiøst definerede strømninger vundet denne position (Hamas, Hizbollah, irakiske modstandsgrupper, Hizb-ut-Tahir, Al-Qaeda) og ofte i ekstreme reaktionære og fundamentalistiske versioner.
Ellers er verden uafvendeligt på vej mod et selvforstærkende klimakaos.Efterhånden som USA-koalitionens fiaskoer i Afghanistan og Irak bliver tydeligere, og valg nærmer sig i både USA og hos flere af Imperiets allierede, bliver behovet for en afledningsmanøvre mere og mere desperat.Når det gælder busser og tog i stedet for biler og fly.Det har haft en dobbeltsidet effekt.Og det er ikke i de private selskabers interesse at modvirke tendensen; det ville nemlig gå ud over profitten.Militarisering og oprustning EU-traktaten kræver forøgelse af medlemslandenes militære kapacitet.Med klimatopmøde i København kan det pludselig få en global betydning, hvad et lille land gør for at begrænse sine udslip.Det kan blive svært overhovedet at finde noget at være enige om, bortset fra en forholdsvis abstrakt modstand mod centralisering og for, at Danmark ikke påtvinges beslutninger fra.Oktober blev brugt til at samle og styrke elev- og studenterbevægelsen gennem ikke mindst en række for-demonstrationer, hvor studenterbevægelsen viste sig som en selvstændig og stærk del af den samlede velfærdsbevægelse.Andre EU-modstandere støtter det.Regeringens liberaliseringsstrategi fokuserer meget klart på kommunerne og regionerne.
Ikke med individuelle påbud til den enkelte forbruger om at købe sig til et bedre klima i supermarkedet.
Men det bliver også i stigende grad tydeligt, at denne bevægelses krav kolliderer med de mest fundamentale behov for markedets udvikling og sågar med den måde, som vi, i Vesten, organiserer vores liv.Her er et enormt potentiale for Nej-stemmer fra folk, der normalt stemmer på EU-partierne SF og Socialdemokraterne.Maj i 2006 var et udtryk for at befolkningen vender sig mod regeringens politik.Men vi oplever også: at befolkningen nægter på at overgive sig til nyliberalismen og tværtimod fastholder et generelt ønske om indkomstudligning og social velfærd at stadig flere grupper når frem til, at de selv må organisere sig og kæmpe for at forsvare velfærden og forbedre.Vi er allerede begyndt at se eksempler på hvordan klimaforandringerne fører til forværring af de tropiske storme, udvidet ørkendannelse og skovdød, denne tendens vil efter alt at dømme fortsætte.Maj demonstrationerne 2006 tage initiativ til aktioner og mobilisere til fremtidige demonstrationer bruge poster i kommunalbestyrelser til at fremme det kommunale oprør mod regeringen fremføre radikaliserende krav, som fx regeringens afgang modvirke at socialdemokraterne dræber bevægelsen som ved.Det er derfor lokalt i kommunerne og regionerne, at kampen mod regeringen først og fremmest kommer til at foregå.Det betyder ikke, at studenterorganisationerne af sig selv vil sikre forankring blandt almindelige studerende og gå på gaden, når det er nødvendigt det kræver kontinuerligt benarbejde fra Enhedslisten og SUFs aktivister.En central udfordring i denne strategi er, at en stor del af de progressive iranere, der bor i Danmark, på grund af forfærdelige erfaringer med reaktionær Islam i Iran, har udviklet et helt hysterisk forhold til religion og derfor undsiger enhver alliance med muslimer, uanset.
For at opnå et Nej-flertal er det nødvendigt, at alle, der er kritiske, stemmer nej uanset politisk holdning og uanset motivation for Nej.

Oktober demonstrationerne det meget væsentlige formål at holde velfærdsbevægelsen i live og forberede de offentliges overenskomstkamp i 2008.
Befolkningen vil have mere og bedre velfærd.
Derfor forsøger de nu febrilsk at undgå folkeafstemninger om den nye traktat.


Sitemap