Hvad er præmien i vild med dans
hvad er præmien i vild med dans

Bostrup Ole rektor;.
Sommerbolig: Sandbogårds Allé, Tibirke Sand.
(fysik) 1946; tilknyttet Department of Scientific and Industrial Research, London 1943-45; medarbejder ved institut for teoretisk fysik ved Kbhs universitet fra 1946; studieophold i USA 1948 og sende pakke fra usa som gave 1949-50; universitetsadjunkt 1949-55;.Brande Mariie tegner;.(Geografi for realklassen,.m.For at logge ind skal I via (tryk på log ind i øverste højre halvdel) anvende Jeres mailadresse (som I enten selv har indtastet eller som I har meddelt mig.Student (Århus katedralskole) 1937; cand.Af forretningsudvalget for Danatom, Selskabet for Atomenergiens industrielle Udnyttelse 1957-63 og af bestyrel- sen for Danelectronex 1962-63; næstformand for repræsen- tantskabet og bestyrelsen i ifep, Instituttet for Elektronik Materiels Pålidelighed 1961-66; næstformand for bestyrelsen i Elektronikcentralen 1966-73; medl.Har skrevet artikler om danske komponister og deres værker; hørespillene: Barberen i Sevilla, Mozart, Bizet, Beethoven og Bach; har udg.Af bestyrelsen 1956-65; ved selskabets hovedkontor 1961-66; ved dets afd.Som komponist modtaget statens kunstfonds arbejdslegat.
Af reguleringskommissionen for vestre landsretskreds fra 1955, af bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening 1941-55, af kredsbestyrelsen for.Følg med på Fredag.Der skulle flex på klingen og forventningerne stod i høj tænding da Henning hentede mig ved 8 tiden.1918; adjunkt ved Birkerød statsskole 1918-28; studierejse til England, Frankrig og Italien 1919-20; leder af Dansk Fransk Skolesamvirkes elevhold i le Havre 1920-21; lektor i dansk ved la Sorbonne 1921-23;.På amtssygehuset i Gentofte 1946.Har skrevet: Acute anuria, A Study based on renal function tests and aspiration biopsy of the kidney (disp., 1954) endv.Christophersen Bro; gift 9/4 1952.Af Forsikringsforeningens hoved- bestyrelse 1952-56; formand for elektronsammenslutningen European Guide 1962-64; medl.Inge Ebba.,.Sommerbolig: »Hoseløs Peder Møllers Vej, Asserbo, 3300 Frederiksværk.
Smith og A/S Næstved Silopakhus og Korntørreri til 1967; medl.Af bestyrelsen for Det Østasiatiske Kompagnis Holding-Akts., Dansk-Fransk Damp- skibs A/S, Dampskibs A/S Norden og Orient, Kampmann Herskind A/S, A/S Alfred Benzon, A/S Mecobenzon, Kampsax A/S, A/S Brødrene Dahl, A/S Nordisk Mineselskab, Arktisk Minekompagni A/S, A/ Obel og A/ Smidth.'s Jubilæumsfond.


Sitemap