Gud gav manden 20 år


Da den kommunale skole i Damsholte, Gammelsøskolen, blev nedlagt i 1996, blev bygningen overtaget af Møn Friskole, som blev oprettet i protest mod byrådets beslutning om lukning af Gammelsøskolen.
I: Politiken, 29/4-2011 Mands Minde-Foredrag i Vartov.
Albrecht Cruusberg Claus Frederik Asmussen.Rytterskolen blev revet ned i 1906 og erstattet af en ny skole på præcis den samme grund.R ytterskolen ligger få meter fra kirken til højre i fotografiet herover.14 40 års jubilæum redigér redigér wikikode el - Den fri fabulator redigér redigér wikikode Ved Ejvind Larsens 40 års jubilæum på Dagbladet Information skrev Georg Metz i en leder med overskriften "el Larsen er den fri fabulator, hvis brændstof er en utæmmelig trang til.På skolefotografiet herunder, som er fra sidst i 1920erne, står lærer Henriksen med sin klasse foran Mandemarke Skole.Skoleholder Feld er Attestatus og forstår ret vel at give Undervisning." Udsnit af ældre kort over Udby, hvor både placeringen af skolen og kirken er tydeligt markeret.
Tavlen er dog velbevaret og teksten læselig.Mennesket er forpligtet til at tage ansvar for egne handlinger og må altid træffe enhver beslutning direkte over for Gud, frem for at tørre ansvaret af på staten, markedet eller en hvilken som helst anden myndighed over sig.Med elever foran rytterskolen.Da rytterskolen blev nedlagt i 1916, blev den erstattet af den nyopførte skole i Æbelnæs, som ses på fotografiet herunder.Rytterskolen rabat mac blev afløst af den nyopført Kjeldbymagle Skole i 1882.Guds magt viser sig ifølge Jesus don ø gav brøndby penge hos dem, der ikke har magt, hos de sagtmodige og de fattige.Hvor mange måneder, der gik, inden den afsatte vagtmester blev afløst af skolemester Strejt (eller Strøyert er usikkert.Mandemarke Skole åbnede dørene i 1875 på den samme grund, hvor den gamle rytterskole havde ligget indtil få år tidligere, men til sidst var i så elendig forfatning, at en nedrivning var nødvendig.Monrad understregede de de store sociale skel mellem bondebefolkningen og landbefolkningen således: "Tag en fattig købstadshåndværker, er han end nok så uvidende, kan han end ikke skrive to ord af modersmålet uden i det mindste at begå to fejl, så har han dog en levende.
Trods enkelte mindre skader er tavlen velbevaret.
Oktober 1955 under rubrikken Børnene kan meget mere end læreren.

Hvor billedet er taget, vides ikke.
Det er ikke ofte, at skoleholderne får ros og mange lovord i indberetningerne fra skolevisitatserne, men et eksemplerne på, at det trods alt skete, finder man i  omtale af skoleholder Christian Falster efter en visitats af biskop Balle på rytterskolen i Skibinge i 1787.
Petersen lærer og kirkesanger i Sdr.

Sitemap