Gaver uden grænser ældresagen


Denne ære vil tilfalde Sigismondo som den første.
Han blev adlydt af nogle, for hvem æren betød meget, og blandt dem var den ovennævnte Paolo da Forlì en af de hurtigste og tapreste: i nogen tid holdt han fjenden stangen, men da han genkendte Sigismondo, løb han vovemodigt og uden hjelm alene frem.Ludovico søgte nu tilflugt i fæstningen, bemægtigede sig det tårn, der blev holdt i ærkebiskoppens navn, og begynde at true byboerne, som i øvrigt ikke var særligt glade for at have ærkebiskoppen som doge.Oprør i Genova redigér I Genova, Liguriens hovedstad, havde franskmændene på dette tidspunkt herredømmet til stor skade for kong Ferrante.Det, der dengang var store og smukke rum for købmænd, toldere og fremtrædende mænd, er nu åbne stalde for kvæg, og oven på taghvælvningerne er der haver, hvor man dyrker grøntsager.I de foregående dage har veltalende advokater talt om disse kvinders berømmelse, men ingen af dem er blevet er blevet lovprist lige så meget som Sigismondo i dag er blevet dadlet.Han beretter, at du er rejst til Mantova for at afholde et stort møde for de kristne og derefter gå i krig mod tyrkernes hersker, Mehmed.Jeg tror, at de angrer deres ugudelighed.Og spørger man ham: "Hvad er det for Sår på dit Bryst?" skal han sige: "Dem fik jeg i mine Boleres Hus.".Hvervet blev overdraget Antonio, der erobrede Scafati med lige så stort mod og kløgt som Castellammare.Til sidst kaldte kong Georg fyrsterne til sig i Eger.Blandt dem var lederne af de forskellige partier, den oprørske ungdom og de fredselskende borgere.
Da en dristig soldat fandt hans embedsdragt og bispehue, beordrede Sigismondo ham til at tage den hvide kjortel og bispekåben.
Men Alessandro Piccolomini 5, Byens senator, vicecamerlengoen og mange andre havde allerede grebet til våben og hentet soldater på Kapitol.Pavens nevø, Antonio bliver hertug af Sessa redigér I mellemtiden blev Thomas Palæologos, broder til Konstantin, den sidste græske kejser, fordrevet af tyrkerne og kom til Rom.Og af Harme mod de trygge Hedninger, fordi de hjalp til at gøre Ulykken stor, da min Vrede kun var lille.Det lyder fra herren; som udspændte Himmelen, grundfæstede Jorden og dannede Menneskets Ånd i dets Indre:.Fæstningen var bygget på en høj bakke midt i byen, og den var befæstet både af naturen og mennesker.For tidligere havde det rygte bredt sig, at nu hvor paven havde overtaget Terracina, gave til forloverne havde franskmændene intet at frygte af ham.Nær Mignano ventede en vanskelig passage på et sted, hvor sammenhængende og meget stejle bakkepartier danner en lille og smal dal.Udover æren og ryet som sejrherre vandt Antonio intet på denne kamp.Engang blev en kraftig vandstrøm ført herfra gennem høje viadukter til de bjerge, der skuer ned over Rom, og herfra videre gennem underjordiske rørsystemer enten til Hadrians villa eller til Byen.
Blandt dem, der var blevet udnævnt i Siena, var der ingen fra den anden side af Alperne, bortset fra provsten i Salzburg, hvis udnævnelse endnu ikke var blevet offentliggjort.
Han blev dog selv hugget ned af en ukendt soldat, og således døde en tapper mand.

For alle foretrækker kirkens milde herredømme frem for tyranvælde.


Sitemap