Gaver til velgørende sag


gaver til velgørende sag

I 1700-årene hørte Mern under Vordingborg rytterdistrikt som krongods under kongen, men da kronen afviklede dette og solgte de sydsjællandske godsområder ved en auktion i 1774, blev de to dele i stedet fæstere under henholdsvis Høvdingsgård og Lilliendal godser, der imidlertid fik samme ejer, Hans.
Links til yderligere information om rytterskolen og byen: Svend.
I stedet for navneseddel fandtes kun en seddel, hvor der stod: Bene vixit, bene qvi latuit.For øvrigt havde Suhms lærde venner i København længe ønsket, at han skulle være dem nær, hvad hans egne studier også gjorde ønskeligt for ham, især da det blev ordnet således, at hans tro studiefælle Gerhard Schøning samtidig kunne ombytte rektoratet i Trondheim med.Jonas Andersen har nok ikke haft det så let.Denne skole har muligvis afløst den gamle rytterskole omkring år 1875 Skoleholdere (førstelærere) Information og links.Herunder er gengivet et æ ldre fotografi fra et ukendt år, men før 1938 af Jungshoved Skole, som i 1923 afløste rytterskolen i Stenstrup.
I Allerslev er det dog ikke helt umuligt - med lidt god vilje.
Den omstændighed, at Suhm havde taget hende for pengenes skyld, undlod ikke at efterlade mindre heldige spor i deres samliv.
Laurids Hochlandt ansøgte 1760 kongen om at blive skibs- eller feltpræst, " da han ikke kunne udholde at sidde i Skolen men da det ikke lykkedes, søgte og fik han degnekald i Øster Egesborg.Ældre fotografi af skolen (let beskåret mens den stadig havde stråtag (foto fra ukendt år).Den efterhånden temmelig forfaldne rytterskole blev revet ned i 1905 og erstattet penge gaver til konfirmation af en nyopført skole på det samme sted.Rytterskoletavlen Tavlen er en lidt usædvanlig farve, idet den er rødgrå med tværgående aflejringsbånd i forskellige grå nuancer.Hans død vakte stor og almindelig deltagelse.(Foto på Langebæk Lokalhistoriske Arkiv) Stensby Skole, som afløste rytterskolen i 1905, er her fotograferet omkring 1925.Rasmussen, som i 1920 solgte r ytterskoletavlen, som på fotografiet endnu er indmuret på facaden, til Den pædagogiske studiesamling i København for 100.Bagsiden af rytterskolen i Snesere.Herunder ses et gammelt postkort ligeledes fra ukendt år af kirken i Ørslev.Ved statsbankerotten i 1813 led familien Ryberg store økonomiske tab, og fabrikken i Køng overgik til staten.


Sitemap