Gaver til velgørende foreninger


gaver til velgørende foreninger

Det gælder også, hvis et udenlandsk selskab.
Også denne sagsfremstilling skal i høring Myndigheder Skatteministeriet Skattestyrelsen Søgeord Agterskrivelser, skatteområdet Forslag til afgørelse på skatteområdet, agterskrivelse Sagsfremstillingens indhold på skatteområdet Sagsfremstillinger, høringer på skatteområdet Skatteforvaltningslovens krav til høringer på skatteområdet Ubetingede høringer, sagsfremstillinger gave med rødt og hvidt og agterskrivelser på skatteområdet Undtagelser om sagsfremstillinger på skatteområdet Fristansættelser.Filmstjerne, teaterikon, stemmeskuespiller, entertainer.Oktober 2012 Overblik over de nye regler.November 2014 Der er fremsat lovforslag.Marts 2003 På baggrund af et EU-direktiv fra 2000 blev der i 2002 foretaget en række ændringer af renteloven, som alt i alt gør loven mere erhvervsvenlig.December 2002 Interessant meddelelse fra Told Skattestyrelsen om værdi af fri telefon og datakommunikation.Forskning 14, arbejdsmarked 16, kultur 17, fritid og idræt 18, kirke 20, sundhed 24, dagtilbud.Februar 2003 Reglerne for ophørspension har ikke været anvendt særligt meget.Juni 2002 Vestre Landsrets dom understreger, at den faktiske anvendelse er afgørende for skattepligten.April 2012 Hvordan er det nu lige med skatten?Marts 2006 Lovforslag lægger op til afgiftsfri benyttelse af udenlandsk firmabil i Danmark.Dit navn og cpr-nr.
Tabletbehandling mod osteoporose gav 69-årige Lise Harder voldsomme bivirkninger.
November 2008 Nye regler for kantineordninger.Januar 2003 Selvangivelsen for lønmodtagere er forholdsvis enkel.Januar 2015 gælder en række nye regler.Marts 2010 Lovforslag varsler større skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning.April 2015 Byretsdom resulterer i beskatning af hovedaktionær.Registrering af varemærker, se Varemærker Myndigheder Skatteministeriet Toldstyrelsen Søgeord Ejendomsrettigheder, indgriben over for krænkelse af varer Forfalskede mærkevarer, toldkontrol Frigivelse, piratkopier af mærkevarer Intellektuelle ejendomsrettigheder, indgriben over for krænkelse af varer Krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, indgriben over for varer Opbevaring, piratkopier af mærkevarer Piratkopier.Februar 2002 Told- og Skattestyrelsen har præciseret de korrekte beregningsmodeller ved efteropkrævning af moms.Udsigt til væsentlige ændringer i skattereglerne.Marts 2018, pas på de momsmæssige konsekvenser!
December 2011 Vejen til servicefradraget går over TastSelv.

August 2002 Skattemæssige konsekvenser når man bor og arbejder uden for Danmark.
Maj 2010 Strenge dokumentationskrav ved godtgørelse til hovedanpartshaver.


Sitemap