Gaven fra mine forfædre


gaven fra mine forfædre

Selvejergaard i Rø ideer til gaver til bedsteforældre havde lånt 280 sld.
1 mk 4 sk renter, Gotfred Nielsen blev pålagt at møde på næste ting.Læst en kontrakt oprettet mellem Anders Knudsen og Anders Mogensen vedr.Han var næsten død da han kom i land.For Tyve, er reist sig af det de self hafuer antaget mine Ord anderledes end dem ieg hafde meent, oc af Nidkaerhed for Kierkens Indtresse, oc ofuer ihlet af en af dem I mod mig bevise Importinutet, som de hafr vedst at skiule, men.Bøndernes fuldmægtig mente ikke at det var korrekt med de tre huses alder.Vidnet Jep Larsen i Olsker blev afhørt.
256b Anders Nielsen, udbygger havde indtaget et stykke jord udenfor den.Hans Larsen fik sit tingsvidne.Hun vidste, at der var sket skade på Jens Pedersens enge ved kørsel til Lindeskoven om foråret af en del sognemænd.Dom afsagt mellem Poul Antoni Mûller af Svaneke og Vellem Hartvig.Juli 1744, at ingen for hans forrettede eksekutioner af delingkventer, udført af ham eller hans efterkommere, må af almuen angribes ved mytteri enten i ord eller gerninger uden straf og tiltale på ære, liv og gods efter loven.Hun havde råbt og skreget og var blevet reddet af Hans Larsen og Anders Mogensen, som hun havde haft med.
Gård for et lån på 100 sdl.

Kristina Haagen Pederseen tilstod at hun havde solgt et skind for 2 mark til præsten og at hun havde sagt til ham, at hun havde fundet det på stranden.


Sitemap