Gavekort til amerikansk itunes
gavekort til amerikansk itunes

Apple navnet, Apple-logoen, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, og andre Apple-varemerker, servicemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med tjenestene er varemerker eller registrerte varemerker for Apple i USA og andre land over hele verden.
Du og Apple er enige om at alle tvister eller krav som følger av denne avtalen hører under den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara, California.
Tap som følge av at Apple-tjenester ikke kan nyttiggjøres som forutsatt,.Apple kan informere deg i forbindelse med tjenestene ved å sende en e-postmelding til din e-postadresse oppgitt i din kontoinformasjon eller brev per post til den postadresse som er angitt i din kontoinformasjon, eller ved å legge ut en melding på Apple Music-tjenesten.Dersom du ikke godtar slike endringer, vil Apple ha rett til å si opp avtalen.Tilgjengelighet AV innhold OG tjenester Vilkårene i denne avtalen som er relatert til tjenester, innhold, funksjoner eller funksjonalitet som ikke er tilgjengelige i ditt hjemland, er ikke gjeldende for deg med mindre og inntil de blir gjort tilgjengelige for deg.Du kan ikke bruke slike eksterne tjenester på noen måte som er i strid med vilkårene i standard sluttbrukeravtale (SSA) eller som krenker lisensgivers eller tredjeparts immaterielle rettigheter.Man kan endre kontoen man knytter til en familiegruppen kun én gang hver.Du kan bruke lyd-CD-en hvorpå du har brent ditt innhold på samme måte som du kan bruke en lyd-CD kjøpt fra en ordinær butikk etter lokal opphavsrett.Produkter knyttes til kontoen som tilhører familiemedlemmet som initierte kjøpet.All annen bruk av tjenester og innhold regnes som vesentlig mislighold av denne avtalen.Lisensiert applikasjon og relatert dokumentasjon er «kommersielle artikler» slik begrepet er definert i.F.R.Apple kan overvåke og beslutte å fjerne eller redigere ethvert innsendt materiale.Sanger som ikke tilfredsstiller visse krav (f.eks.Følger av kanselleringen: Vi refunderer deg innen 14 dager etter at vi mottar din melding om kansellering.Kompositdåsens store produktsikkerhed og brugervenlighed, oplyses at være de afgørende faktorer.
Dersom prisene på et abonnement øker, varsler vi deg, og dersom det er påkrevet, vil vi be om ditt samtykke til å fortsette abonnementet.Diverse Denne avtalen utgjør hele avtaleforholdet mellom deg og Apple og regulerer din bruk av tjenestene, samt erstatter enhver forutgående avtale mellom deg og Apple som omhandler det samme som denne avtalen.Fraskrivelse OG skadeslØsholdelse gavekort til bauhaus VED Å bruke tjenestene samtykker DU TIL (I DEN utstrekning DET ER tillatt etter gjeldende rett) Å holde apple, dets styremeldemmer, ledere, ansatte, tilknyttede virksomheter, agenter, leverandØRER OG lisensgivere skadeslØS FRA ethvert krav SOM MÅTTE oppstÅ SOM FØLGE AV ditt brudd.Apple vil belaste ditt betalingsmiddel (kredittkort, betalingskort, gavekort /kode eller annet betalingsmiddel tilgjengelig i ditt hjemland) for alle betalte transaksjoner, inkludert eventuelle skatter og avgifter.Hvis vi av én eller annen grunn ikke kan belaste din betalingsmåte (slik som utløp eller manglende dekning og du ikke har avbrutt betalte abonnementer, er du fortsatt ansvarlig for alle uinnkrevde summer, og vi vil forsøke å belaste betalingsmåten slik du kan oppdatere informasjon.Informasjon gitt til Apple som faller innenfor virkeområdet for personopplysningsloven med forskrifter blir behandlet og beskyttet i henhold til Retningslinjer for personvern.
Alle tjenester: - Du kan kun bruke tjenester og innhold til personlige, ikke-kommersielle formål (med unntak av det som fremkommer i avsnittet App Store-innhold nedenfor).

Funksjon FOR anbefalinger Tjenestene vil anbefale innhold til deg basert på dine nedlastninger, kjøp og andre aktiviteter.

Sitemap