Gave til forældres kæreste afgift

645b: 1746 -.
Enken Anne Bertelsdatter Krog af Egtved ctr.
Johannes Henrik Fentz af Gammelby mølle.
Hans Pedersen Snedker af Fredsted ctr.Degnen Christen Pedersen Mulvad af Jelling for tilgodehavende fordring, en rest af udlagte penge og ideer gave pige 7 år salær i rito rabatkode hans sag ctr.Christian Risom af Dons begærede skøde.6/10 96b: Jens Andersen af Viuf ctr.Juli: Landfiskal og byfoged Grundahl (ved prokurator gave ide til dqme 70 år Giønge) ctr.
Til dagligt underhold får hun.
10/4 Skovrider Johan Luchkardt angav skovhugst.
Christen Sørensen har hævdet, at det var en skoleholder i Aars, der skrev det for ham; han kunne ikke huske hans navn, men han blev undertiden kaldt den lamme og undertiden den tyske skoleholder.757: Jørgen Henriksen i Lille Velling opbød børnepenge for Dorthea Nielsdatter ibidem.13: Læst obligation fra.Michel Schyttes i Jelling, med lavværge Michel Roed ctr.41 med.Skovfoged Anders Eliasen i Egtved angav skovhugst.8/8 Laurids Jensen af Knudsbøl ctr.Hans bønder David Jørgensen og Anthoni Jørgensen på Løvlund gård og mølle.De skal betale deres restance på 50 sldlr.Og Jens Heerup en på 3 rdl.
(Se tingsvidne af 28/3).

Der har været indgået forlig, men Niels Basse har ikke holdt sit løfte at betale 10 rdl.
Han skal betale en gæld på 70 rdl.


Sitemap