Gave der signalerer selvværd
gave der signalerer selvværd

vi har alle en form for mental rygsæk.
Howard Gardner bekræfter vore forskellige intelligenser - som kan trænes. .
Lad mig starte med at fortælle om Martin Seligman, den amerikanske psykolog,.
"Tankens kraft siger: "Du kan ændre verden ved at ændre din perception".I sidste nummer af "Forskningsnyt fra psykologien som udgives af Århus universitet, og som udkommer 6 gange årligt og som omtaler de nyeste forskningsmæssige resultater fra hele verden, fortæller om og understøtter alt det der er beskrevet ovenfor.Gør vi det ikke, går de til konkurrenterne. om natten vil din underbevidsthed bearbejde og fastholde dig i, at livet giver dig mange gode oplevelser og om morgenen vil du vågne med en ubændig lyst til endnu flere gode oplevelser.D., formand for sammenslutningen af psykologer og psykiatere i USA, der har forsket i børns vilkår.Jack Welch, tidligere direktør for verdens største virksomhed, General Electric, og som i sin tid som topchef forøgede GE's værdi med 400 milliarder dollar, beskriver sine 2 grundtanker i bogen "Succes". du må ikke notere noget om problemer eller om kriser.Men hvorfor oplever vi så, at 25 (hver fjerde) ansatte i danske virksomheder har massive psykiske problemer (Psykiatrifonden oktober 2005) Men hvordan gør vi det så?Han har skrevet 30 bøger om kreativitet og tænkning.Disse skadelige reaktioner kan man nedbringe gennem at arbejde med egen "psykisk robusthed".Alfred Josefsen, Irma, skaber dokumenterbare resultater gennem positive forstærkninger. .
At dele sine gode oplevelser med andre.
Det enkelte menneske ved udmærket godt, hvor dets stærke sider.
Alene arbejdet med at beskrive sine små og store sejre vil give dig en uvurderlig hjælp og støtte til at klare dagligdagens store og små udfordringer.Hvis et samfund, en afdeling, en virksomhed skal kunne fungere optimalt, må vi også trække på mennesker der kan noget kreativt, nogle der kan noget med hænderne, nogle der kan noget med mennesker, nogle som er rumligt og visuelle, musikalske, naturalistiske, samt nogle der forstår.Den nyeste teori, metode, som også arbejder med samme tankesæt hedder Appriciative Inquiry, værdsættende samtaler, værdsættende undersøgelser.Konklusion, sammenfatning: At lykkes handler om at forstå sammenhænge.Positive forstærkninger bekræfter "Pygmalion effekten".På dig selv og på andre.
Noter og husk alt det der går godt.
Men i bund og grund handler metoden vind rejse til dubai om at respektere forskellighed, som beskrevet i "de mange intelligenser".

Den gule hat, som handler om glæde og fordele.

Sitemap