Får ansatte gaver til jul og fødselsdag
får ansatte gaver til jul og fødselsdag

Det nye Shell-Center på Enghavevej er økologiske gaver nu klar til at blive taget i brug.
Efter fradrag af udgifter kunne der af indtægten ved auktionen over det bjergede, herunder de 50 rigsdaler kontant, udbetales 18,3 af skibets og ladningens værdi.Løvenørn foreslog at bygge en skibsbro, som pramme eller skibe kunne lægge til ved, afhængig afvanddybden ved broen.Han klatrede ind gennem en brandåbning, men fik kun et ringe udbytte.Germansen fortæller: Flora spåede også folk, og fremmede, som gæstede Ribe, tog ofte ind til hende for at lære deres fremtid at kende.Bojsen stod bag copenhagen air experience rabat biografen med plads til 150 mennesker 19 December 1908 Eleverne på Ribe Katedralskole opfører Soldaterløjer Opføres af skolens øverste klasser, i gymnastiksalen.
Overassistent Kirsten Nielsen, Ringkjøbing, blev søndag valgt som ny formand for Nykredits Kunstforening.
De bliver hver dag luftet i snor og alle er ellevilde med værtinden.Roklubben har skænket medaljen, da Hotel Ringkjøbing i 10 år har leveret maden til klubbens store årlige langtursarrangement»Den gyldne Helt til supertilfredshed.Det er jo også mere romantisk.Arbejdet med indretningen af bygningen er straks gået i gang.Butikken er åben hver dag i dagtimerne.SL 4, litra.
På Ringkjøbing Handelsskole og Handelsgymnasium var der mødt 180 til orienteringsmøde for at høre om skolens uddannelser.
Sitemap