Fortegnelse over alle de skrifter trykkefriheden gav anledning til


315 a b c d e Thrap,.
Det var nemlig fra hjørring gavekort butikker corpora, en andel af universitetets jordegods, at de normerede professorer blev aflønnet, så nye lærestole ville under det eksisterende system betyde ringere lønforhold for professorerne." Naturvidenskab som nytte og ånd, hvor den omtalte omlægning til pengeløn behandles Læs om ".
Ved jubelfesten 1760 blev han.
Able to communicate in several languages, generally at least three.Ved påsketid 1755 kom han til København, hvor han snart fik anledning til at optræde ved en af professor Obelitz afholdt disputats og vakte opsigt, men ikke ubetinget anerkendelse.Vingind, Trondheim Anmerkungen zu Knud Leem: Beskrivelse over Finmarkens lapper.Det var dyb angst, der drev Wegener til dette skridt.320 John Peter Collett: "Johan Ernst Gunnerus as a University Reformer of the Enlightenment" ( Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2011.Da Men i realiteten refererer betegnelsen de små profeter (eller de mindre profeter, som de kaldes på nogle sprog udelukkende til at disse 12 bøger er kortere end de fleste af Bibelens andre bøger.Han fik 1830 titel af overlærer og udnævntes 1837 til lektor i historie, geografi og statistik ved akademiet.Der var naturligvis i oprørsåret i høj grad brug for en mand med Wegeners nationale følelse og brændende trang til med sine kundskaber og sin skarpe dømmekraft at forsvare det danske rige og folkets nationalitet.Udgave af Dansk biografisk leksikon i stedet for DBL-skabelonen.
Wegener modtog dog fra kongen en egenhændig billet med dennes billede og de to verslinjer: il faut écrire ce qu'on peut, quand on ne peut écrire ce qu'on veut.
320 a b c Rostrup,.Maj 1893 på, vesterbro ) var dansk historiker, kongelig historiograf, gehejmearkivar og professor.Regeringen ønskede alligevel Wegener straffet, men måtte nøjes med at give ham en af Anders Sandøe Ørsted paraferet tilkendegivelse af kongens mishag.Der er måske ingen eurobonus gavekort nordmand, der forholdsvis har udrettet så meget for den videnskabelige Dannelse blandt sine landsmænd som Gunnerus, og den berømmelse, hvormed hans navn er kommet til efterverdenen, skriver sig væsentlig fra hans virksomhed i fødelandet, som han var inderlig hengiven.Faren, Erasmus Gunnerus (død.Halle og Jena redigér redigér wikikode Gunnerus blev her nu i to år, fik da et kongeligt stipendium og rejste til Halle, hvor han i to år studerede de forskelligste videnskaber, mens han tillige var hovmester hos en livlandsk adelsmand, von Stahl.Han havde tillige sammen med professor Johannes Ephraim Larsen i skrivelser til regeringen argumenteret for, hvor nødvendigt det var at holde fast ved tronfølgereglerne efter Kongeloven.
Bind af dets skrifter (1761) åbnede han med en afhandling om sjælens udødelighed.
Han var en flittig visitator, blev en varm talsmand for finnerne og en god støtte for det i hans tid virkende Seminarium Lapponicum.
Sitemap