Fold pengesedler til gave

W.f./wf wrong letter gå i fisk to pie fiskeøjeobjektiv (foto) fisheye lens fjernbetjening remote control fjernstyret remote-controlled fjernstyring remote control flad flat fladfundamentspresse flatbed printing press (fx bogtryk hurtigpresse eller offset prøvetrykpresse) fladkabel (el.) flat cable fladscanner flatbed scanner fladstanseværk flatbed die-cutting unit fladt billede.
Væltet Tuborg) brace akkordarbejde (t) piece work akkordløn (t) piece-rate pay, piece-work rate akromatisk farve neutral colour akromatisk farverepro complementary colour reduction (fork.For 'acknowledgement kvældning (fejl i offset, gummidug svulmer op) bubbling, (fejl i offset, gummidug svulmer op) swelling kvæstkniv score cutter kvæstrand dot fringe, squeeze fringe kæbe (griber) jaw kædehjul chain wheel, sprocket wheel kædepunkter (repro) chain dots kædeskriver (edb) chain printer kædetræk chain drive.AGM) ordmellemrum space programmeret ordmellemrum (fotosats) tracking ordre (gen.) order ordre (edb) instruction ordreformular order form ordrepose docket, job bag organisationstvang, virksomhed med closed shop (alle skal være fagforeningsmedlemmer) orientering (gen, fx instruktion) fx instruktion) briefing, (gen, information orientering (mht retning) orientation (fx tværformat) original.MT) maskinpark machinery and equipment maskinproducent machine maker, machine manufacturer maskinrevision (godkendelse af tryk) hot-metal gavekort illum online composition, linos, mechanical typesetting, press proof, press revision maskinsats (bly) machine composition, slug composition maskinskrevet manuskript typescript maskinsprog (edb) computer language, machine language maskinstativ machine frame maskinstop breakdown (of machine.3 mm foroven, forneden og kant) book trim allowance formforberedelse pre-press work formgiver (industriel og grafisk) commercial designer formgiver (grafisk) graphic designer formgivning design formindske (gen.) reduce formindske (repro) scale down formreol (sætteri) form rack (US forme rack (UK) formular form (UK) formular (endeløs) continuous.D/C eller.C.) totalrenoveret se renovere totursmaskine two-revolution press tovejs udskrivning bi-directional printing (fx printer) traditionel (gen.) conventional, traditional tragt (gen.) funnel, hopper (normalt til faste stoffer) transmission (edb) transmission klar til transmission data set ready (fork.Aspic) genetablere (edb) restore genfinde (edb) retrive (fx af data/tekst) genfinding (edb) retrieval gengive reproduce gengive i naturlig størrelse reproduce in actual scale gengivelse reproduction genindvinde reclaim (fx sølv fra film recover genindvindingsanlæg reclamation system, recovery system gennembrænding (repro) burn through gennemløb (gennem maskine) pass.Renovere reconditioning, re-building, refurbishment, renovation renskrift fair copy renskære trim renskåret (format) fork.Hærdning) ulæselig (gen.) greeked, illegible umonteret unmounted (fx kliché) unbrakoskrue Allen screw (varemærke) uncial initial with text runaround initial' over flere tekstlinier uncial (skrift: latinsk håndskrift anvendt fra.AD'er art director adgang access adgang (edb) logon adgangskode password administrationsapparat (merk.) administrative machinery administrationschef (merk.) administration manager adressefortegnelse (reklame) mailing list adresseret reklame direct-mail advertising adresseringsmaskine mailing machine adressograf, addressograph (varemærke mailing machine advare warn advarsel warning advarselsblink hazard flash advarselssignal (brummelyd) buzzer advokat.Ed.) ledetekst (edb) prompt (på skærm) ledevalse (rot.) carrier roller, idler roller, web guide roller, web lead roller ledevalse guide roller legering alloy (fx skriftmetal) lejet linie (tele) leased line lejetap journal leksikon encyclopedia leporellofals accordion fold (US concertina fold (UK harmonica fold, zigzag fold.For Optical Character Recognition) optisk skriftlæser optical character scanner optælle lager (merk.) take stock optørringsevne (trykfarve) drying capacity ordafstand interword spacing ordantal word count ordbog dictionary ordbog (dtp) speller, wordlexicon ordbrydning hyphenation, word break orddeling hyphenation, word break, word division orddelingsprogram hyphenation program ordinær (skrift).Ikke påklæbet bindets sider) fly leaf, endpaper, (flyvende, inner endpaper forsendelse (transport) consignment, dispatch, shipping (også.throw away arkivering (edb) archiving (på magnetisk medium long-term storage (fx offsetplader) arkivering (gen.) filing arkivfilm permanent record film, security film arkivhuller file holes, punched filing holes arkivlagring (edb) archival storage arkivskab (gen.) file drawer arklængde (gen.) cutoff (length sheet length arkmaskine sheet-fed machine arkmontage.O.K.w/c) rosengårdcentret tjek gavekort rettet korrektur clean proof rette ind/op align rettelsesliste (trykt i bog) corrigenda rettelsesliste (indlagt i bog) errata slip retureksemplar (boghandel) crabs (sl.CAD) edb-styret produktion computer-aided manufacturing (fork.
SC) karamelpapir twisting paper båndlagt gave karbontryk (påtrykke karbonbagside på engangskarbon) carbon printing karduspapir (indpakningspapir, ofte brunt) (indpakningspapir, ofte brunt) cartridge paper karenstid (t) qualifying time, waiting period karmoisinrød crimson karton cardboard karton (tynd) paperboard karton (2-lags) duplex karton (til bøjelige bind) redboard kartonforstærkning washer patching (fx.
16mo) 18 ark 36 sider på arket eighteenmo (fork.
DP, forkortelsen edp (EDP) anvendes (næsten) ikke på engelsk oftest med versaler edb (faget datalogi) computer science edb-afdeling data processing department, DP department edb-chef DP Manager edb-specialist computer specialist edb-styret computerized edb-styret design computer-aided design (fork.For 'grams per square metre gnide rub gnidefast rub-resistant gnidefasthed rub resistance, rub-off resistance gnistætsning spark erosion (digital pladeeksponering) godkende approve, okay godkendelse approval,.K.For 'ampere meter ampersand ( ) ampersand, short and analyse (gen.) analysis (flt.ROY) vilkårlig rækkefølge, i at random sequence vilkårlig tilgang random access vilkårlig ugedag for annonces indrykning run of week (fork.PE) Europaskala (trykfarve) European colour scale, Euroscale exlibris bookplate, exlibris fabrik factory fabrik (manufacturing) facility (US maker, manufacturer, plant (bruges også om (stort) trykkeri) fabrikant manufacturer fabrikationsfejl defect (in manufacture mill blemishes facet bevel (edge) facon shape faconudstanse die-cut to shape faconudstansede etiketter shaped labels.CAM) edb-støttet oversættelse computer-aided translation (fork.1000 ord per kiloword prelplader baffle plates (fx i tørreanordning) prepress arbejde pre-press work prespan pressboard, presspahn presseagent public relations agent pressebalk clamping bar (på fx skæremaskine) pressebureau news agency, press agency presseforgyldning press gilding pressekontakt (person) public relations officer (fork.odd page, recto page (i bog) ulimet papir (papirfr.) non-glued paper, unsized paper ulovlig plakatopklæbning fly posting, sniping ultrahård (film) ultrasteep ultraviolet ultra violet (fork.HF RF drying (RF fork.colour control desk farverækkefølge colour sequence, printing sequence farveseparation (repro) colour separation farveskala colour gamut, colour scale farveskift colour shift farveskrue (farvekasse) duct screw, fountain key, inkkey, key farveskærm colour monitor farvestik colour cast farvestof dye, dye-stuff farvestyrke colour intensity, colour strength farvestøvning flying and.CPU central processor centrere top center chamois (farve) buff chartek (omslag) folder, portfolio check (bank) cheque check (kontrol) check checke check, control checkliste check-list chefredaktør editor-in-chief chip (edb) chip cicerogeviert pica em (omtr.) ciceromål (lineal) cicero rule, pica rule ciffer digit, numeral cigaretfilteromviklepapir plugwrap paper.
Gates) port (i computer) port portfals (bogb.) gate fold porto postage Porto betalt Freepost (eng.
Sitemap