Festsang gaver


Ferslev, 89/73T; Festdagen på Dyrskuet i Brædstrup, 09/22T; Festsang til Karl Smeds 80 års-dag i Tønning, 94/80T; Festsange, 94/79T; Festtale, 94/79T; Fibiger, distriktslæge, Them, 08/60T; Fick, Inge, Kunstmaler, Grumstedbjerg, Søhulevej, Træden, 07/100T; Figgen, Karen og Mads Sørensen, Nim mark, 1837, 98/87T; Filialer, Brædstrup Bank, 08/71T;.
Vissing, 96/14T; Fregatten Jylland, 99/34T; Fremgangsmand, 91/50T; Freuchen, Peter, polarforsker, 07/21T; Frich, Jens Peter, Rosenlund, forligskommisær, Rosenlund, ejer af Klostermølle 1836-37, 88/82T 99/11T; Fricks Fabrik, Århus, 88/22T; Figørelsesafgift, 91/40T; Frigård, 95/85T; Frihedskæmpere på Hem Odde, 09/42T; Frihedskæmpere, 94/17T; Frihedssamling, Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, 08/119T/09/103T; Friis, forvalter, Mattrup.1792 i Lundum Prstgrd., Additskov, 99/10-T; Møller, Dines Pontoppidan, Kloster Mølle, 94/66T; Møller, Ejnar Pontoppidan, til Addithus, ejer af Kloster Mølle 1836-47, 88/99-T; Møller, Else,.a.Sørensen, Martin, Købmand, Bredgade, Interiør fra butikken, 10/40,TB.Årsskriftets forfattere, 1999: Ruth Dam, Kirsten Mehlsen, Anna Marsher, Bent Henriksen, Aksel Juul Madsen, Aage Holm Due, Per Borup, Gunnar Laurberg, Carsten Mørch Hansen, Dagmar Lorentzen.Fra 1929 leverer strøm til Burgårde Mølle, 09/70T;.O.H.Slagtermester Niels Wonge, Brædstrup,.1910, 92/85T; Jensen, Chr., tømrer, Brædstrup, 92/11T; Jensen, Christen, skovfoged, Additskov, 99/11T; Jensen, Christian, fabrikant, Brædstrup, 02/58T; Jensen, Doris og Hans Ravn, Hårup.Den bliver hevet frem næsten hvert år, og hver eneste gang kan man være sikker på, at de ældre synger med, mens de unge sidder med øjne som dådyret, der blev fanget i billygterne.Tønning-Træden Centralskole, Skolekomedie,.
Brøndsted, 08/107T; Danmarks Sports-fisKerforbund, 93/24T; Danmarks StatistiK, 08/102T; Dans, 91/54T/92/66T; Danse-estrade, Hotel Hem Odde, 09/40T; Danseforbud, Nim, 92/32T; Danseundervisning på Brædstrup Kro, 94/77T; Dansk Andels-Æg-eKsport af 1895, 09/48T; Dansk Energisystem A/S, 00/25T; Dansk Håndværksmuseum/Brædstrup Rebslageri, 99/40T; Dansk Kvindesamfund, 04/105-T/06/64T; Dansk Tekstilarbejderforbund, Horsens afd., 91/10T; Dansk.
Årsskrftsudvalget 2012, Benny Andersen, Erik Rask Pedersen, Keld Pedersen og Leif Andersen.Vissing Skole 1962, 87/75T; Pedersen, Olav, Kæmpegården, Nimdrupvej 11, 08/84T; Pedersen, Olav, Søgade 33, Brædstrup, 95/20T; Pedersen,., gdr.Hauge, Dørup, 90/60T; Bremerholm, 94/35T; Brevduer, 94/78T-79B/00/47T; Brev-kursus i Kvægbrug, 00/84T; Brevporto fra, 98/85-T; Brevsamlingssted,.Bøtker, Østbirk, 12/90,TB; Brædstrup Musikforening, Spiller til Dyrskue I Brædstrup, 12/91,TB; Brædstrup Musikforening, Arne Andersen, Solist, 12/92,TB; Brædstrup Musikforening, Jens og Ulla herning city åbningstider nytår Due, 12/92,TB; Brædstrup Musikforening, Lindholms orkester, 12/92,TB; Brædstrup Musikforening, Henrik Hvilsted, gave barnedåb smykke Violinbygger og historiefortæller, biograf gavekort uden guf 12/93, TT; Brædstrup Musikforening, Thorvald Pedersen, Brejnholm Mølle, 12/94,TT;.Vissing, 98/23T; Topas, danserestaurant, Horsens, 05/12T; Topdanmark, 08/78-T; Topholm, Handelsgartneri, Søgade, Brædstrup,.Her på siden finder du dog generelle konfirmationssange, som du er meget velkommen til at anvende, og da de er lavet på samme melodi, kan du jo selv vælge de vers ud, som du bedst kan lide, og dermed lave din egen personlige konfirmationssang: Konfirmationssange.1911, rebslagerm., by- og amtsrådsmedlem, Brædstrup, Rasmussen, Andreas, lærer, Møldrup Skole, Voerladegaard Sogn, 91/55T; Rasmussen, Andreas, rebslager, amtsrådsmedlem, 04/51; Rasmussen, Andreas, rebslagermester, Brædstrup Rebslåeri, 09/76-TB; Rasmussen, Ane, Brædstrup Rebslåeri, 09/73T; Rasmussen, Anna,.m.Arkitekt, Brædstrup, 1964, 97/54T; Andersen, Karetmager, Brædstrup, 94/20T; Andersen, Kirstine Kirkedal, Vestergade 38, Brædstrup, tidl.1950, 91/70T; Herman og Sine i Slagballe Bakker, 07/3, 55-62TB; Herman, 07/55T; Herman, Marcus, gårdfæster, Nim, død 1701, 99/63T; Hermann, Slagballe Bakker, 08/30T/89T; Hermanns Hus, 08/84T; Hermans Hus, foto.
Sitemap