Fars dags gave fra barn


fars dags gave fra barn

Cxiv Lytt, O konge (Sultán Abdul- Azíz til Hans ord som taler sannhet, Han som ikke forlanger at du skal belønne Ham med det som Gud har valgt å toys r us rabatt code 2018 skjenke deg, Han Som ufravikelig går på den rette sti.
Hvor i sannhet hård er ikke den straff hvormed Herren deres Gud da vil straffe dere!
At noen er nær og andre er langt borte, tilskrives Manifestasjonene.Natt har fulgt dag, og dag har fulgt natt, og deres livs timer og øyeblikk er kommet og gått, og dog har ingen for et øyeblikk vært villig til å løsrive seg fra det som forgår.Kunne dere rabatkode fly bare fatte med hvilke undere Jeg i Min rike gavmildhet har villet betro deres sjeler, så ville dere i sannhet fri dere selv fra enhver hengivenhet til noen som helst skapt ting, og dere ville nå frem til en sann kunnskap om deres.Dette er ikke overflodens og triumfens dager.Den rike gavmildhets hender har båret rundt det evige livs beger.Cxlii Jeg sverger ved den Høyt-Elskedes skjønnhet!Enhver gave som er gitt mennesket av dets Skaper, enten materiell eller åndelig, er underlagt denne.Flykt fra den, for at dere må bli regnet blant de velsignede.Vi er den hele tid med dere, og skal styrke dere ved sannhetens makt.Trett ikke med din neste, og vær av dem som gjør godt.Hvordan kunne det være annerledes, når de sykdommer som angriper pasienten på hvert stadium av hans sykdom nødvendiggjør et spesielt helbredelsesmiddel.Ved Guds makt og Hans styrke, og fra Hans kunnskaps og visdoms skattkammer har Jeg fremlagt og vist dere de perler, som lå skjult i Hans evige oseans dybder.Ikke et øyeblikk er Hans nåde holdt tilbake.
Tillat ikke dere selv å bli innsvøpt i deres selviske begjærs tykke slør, da Jeg jo har fullkommengjort Min skapning i hver og en av dere, så at fullkommenheten av Mine Henders gjerninger må bli helt synliggjort for menneskene.
De har alle bare én hensikt, deres hemmelighet er den samme hemmelighet.Ingen uten dem skal få del i slike velgjerninger.Hvor lenge vil urettferdigheten fortsette?LX Mitt fangenskap kan ikke bringe noen skam over Meg.Du vil kunne bevitne sannheten av Mine ord, hvis du er av de sannferdige.Da tiden for denne Åpenbarings komme var fullbyrdet og Han som er verdens Dagstjerne viste seg i Irak, bød Han Sine tilhengere å overholde det som ville hellige dem fra enhver jordisk besmittelse.
Dette er modenhetstiden, da de foregående Åpenbaringene vil bære frukt mens hele verden forener seg i en felles Tro.
Vis en klar dømmekraft og tal så sannheten, den rene sannhet, hvis dere ønsker å bli ansett som ærlige og høysinnede.

Xliv Legg ikke Gudsfrykten tilside, O dere verdens lærde, og bedøm med rettferdighet denne Ulærdes Sak som alle Guds, Beskytterens, den Selvbeståendes Bøker har gitt vitnesbyrd.
Alt det som inngyter trygghet i menneskenes hjerter, alt som oppløfter dem og fremmer deres tilfredshet, er antagelig for Guds åsyn.


Sitemap