Fars dag gave bog og ide


18 Og jeg så, at Guds kraft var med dem, og også at Guds vrede var over alle dem, der var samlet imod dem for at kæmpe.
35 For se, siger Lammet, jeg vil give mig til gavekort til dansk kroferie kende for dine efterkommere, så de vil skrive meget, som jeg vil forkynde for dem, og som vil være tydeligt og dyrebart; og efter at dine efterkommere er blevet udryddet og er sunket ned.
8 Og englen talte til mig og sagde: rabatkode støvsugerposer dk Se, guldet og sølvet og silken og skarlagenet og det fintvævede linned og de kostbare klæder og skøgerne er denne store og vederstyggelige kirkes a lyst.23 Og han sagde: Se, den udgår af en jødes mund.22 Og jeg sagde til ham: Jeg forstår den ikke.6 Og det skete, at jeg så denne a store og vederstyggelige kirke; og jeg.32 Ej heller vil Gud Herren tillade, at ikke-jøderne for evigt forbliver i den forfærdelige tilstand af blindhed, som du ser, de er i på grund af, at de tydelige og yderst dyrebare dele af Lammets evangelium er blevet holdt tilbage af den a vederstyggelige.2 Og englen sagde til mig: Hvad ser du?Guds Ånd, at den kom ned og påvirkede manden; og han drog ud på de mange vande, ja, over til mine brødres efterkommere, som var i det forjættede land.25 For se, dette udgår i renhed fra a jøderne til b ikke-jøderne i overensstemmelse med den sandhed, der er i Gud.
28 Således ser du, at efter at bogen er gået igennem hænderne på den store og vederstyggelige kirke, at der er mange tydelige og dyrebare ting, der er taget bort fra bogen, som er Guds lams bog.10 Og det skete, at jeg så og skuede mange vande; og de skilte ikke-jøderne fra mine brødres efterkommere.31 Ej heller vil han tillade, at ikke-jøderne a udrydder dine brødres efterkommere.7 Og jeg så også a guld og sølv og silke og skarlagen og fintvævet linned og alle slags kostbare klæder, og jeg så mange skøger.24 Og Herrens engel sagde til mig: Du har set, at bogen udgik af en jødes mund, og da den udgik af en jødes mund, indeholdt den Herrens evangeliums fylde, han, om hvem de tolv apostle aflægger vidnesbyrd; og de aflægger vidnesbyrd i overensstemmelse med.Og jeg så og skuede mange folkeslag og riger.34 Og det skete, at Herrens engel talte til mig og sagde: Se, siger Guds lam, efter at jeg har hjemsøgt a resten af Israels hus og den rest, som jeg taler om, er din pieces gavekort fars efterkommere altså, efter at jeg har hjemsøgt dem med.
Nefi ser i et syn Djævelens kirke blive oprettet blandt ikke-jøderne, opdagelsen og koloniseringen af Amerika, tabet af mange tydelige og dyrebare dele af Bibelen, den deraf følgende tilstand af frafald blandt ikke-jøderne, gengivelsen af evangeliet, fremkomsten af hellig skrift i de sidste dage.


Sitemap