Erik vinding


erik vinding

LV: far Jørgen Jepsen.
Uge 43, Gynækologi Sexologi.
118 Johanne Henriksdatter i Sejet i Uth sogn.Arv efter mor Maren Christensdatter Skaarup, skifte.4.1740 lbnr.22 Arv efter mormor, skifte.5.1739 Arv efter morbror efter testamente.9.1743.LV: Arent Stenstrup, landvæsenskommissær i Gøddinggård.Christen Nielsen Stauning, præst i Viby og Tiset 8) halvsøster Anne Skaarup, skifte Århus.2.1743.m.3B: a Johan Sønnichsen Buxlund, guldsmed i Århus b Søren Sønnichsen Buxlund, urmager i Århus c Gertrud Sønnichsdatter Buxlund.81 Rasmus Ditlevsen vinderen sport Mehl, ugift i Barrit præstegård.8 Laurids Hansen Billeskov, præst i Grejs og Sindbjerg.19 Dorthe Zeuthen i Jelling.Bevilling til uskiftet bo.12.1790.47 Andreas Christian Falk, degn og skoleholder i Almind.
2B: a Ditlev Floriansen Mehl, student b Sidsel Margrethe Mehl.
E: Laurids Wisbech, kateket i Kolding.B: 1) Anne Marie Rømer.FM: morbror Johan Jessen i Haurum på Frijsenborg gods.86 Anne Margrethe Poulsdatter Bagger i Grindsted præstegård.Af første ægteskab B: 1) Pouline Sofie Hansdatter Ørbæk, enke gaver par le nez efter Christian Ulrik Bartholin Winther, degn i Tamdrup,.m.FM: født værge Søren Rømer, præst i Fjaltring og Trans.Hendes brev er sendt fra Kerteminde 3) søster Johanne Andersdatter Bruun, død, var.m.B: a Bodil Sørensdatter Hjerrild.m.LV: Anker Bruun, skoleholder i Vester Nebel.LV: par gave bror Hans Allerup Stenberg, præst i Gauerslund.11 Elisabeth Hagelstein i Tyrsted præstegård.

B: 1) Peder Tycho Stauning 6 mdr.
FM: 1) Stibolt, major i Fredericia 2) Staal, justitsråd i Fredericia.

Sitemap