Egen vinding og datter konkurs


De råber til mig: "Min Gud!
Sværdet skal rase i hans Byer, fortære hans Slåer og hærge i hans Fæstninger.Hvem er så viis, at rubinbryllup gave han fatter det, så klog, at han ved det?Også etter at han gikk av som høyesterettsjustitiarius 1946, var Berg meget aktiv.Efraims Hu står til Vind, efter Østenstorm jager han stadig, af Løgn og Svig er han fuld; med Assur slutter de Pagt, til Ægypten bringer de Olie.Atter blev hun frugtsommelig og fødte en Datter.For Bet-Avens Kalv skal Samarias Borgere ængstes, ja, over den skal dens Folk og dens Præster sørge, jamre over deres Skat, thi den bortføres fra dem;.Med etterkrigstiden kom menneskerettsspørsmålene i fokus, og Paal Berg ble aktivt opptatt av dem, og i åtte år satt han som norsk representant i Europarådets menneskerettskomité.Men medens de vandrer, kaster jeg Nettet over dem, bringer dem ned som Himlens Fugle og revser dem for deres Ondskab.De ligner en gloende Ovn, som en Bager standser med at ilde, fra Æltning til Dejgen er syret.Atter skal de bo i min Skygge, Korn skal de avle, skyde som en Vinstok med Ry som Libanons Vin.Den meget omstridte Lov om kontroll med konkurranseinnskrenkninger og om prismisbruk (trustloven).Mai 1945: Vi skal bygge opp igjen vår gamle rettsstat, men vår tid krever at Staten ikke bare har til oppgave å verne om liv og eiendom.Paal Berg var den fremste kandidat til å etterfølge ham, og to dager senere fikk han regjeringsoppdraget.
Der i Gibea sagde man: "Krig skal ej nå os!" Men jeg kom over de Niddinger, revsede dem;.Se, derfor spærrer jeg med Tjørn hendes Vej, foran hende murer jeg en Mur, så hun ikke kan finde sine Stier.Jeg giver dig Konge i Vrede og fjerner ham atter i Harme.Grufulde Ting har jeg set i Israels Hus, der har Efraim bolet, Israel blev uren.De kårer sig Drot uden mig, uden mit Vidende Fyrster.Deres Gud vil forkaste dem, fordi de ej adlød ham; hjemløse bliver de blandt Folkene.Gå ikke over til Gilgal, drag ikke op til Bet-Aven, sværg ikke: "Så sandt herren lever!".
Hvor kan jeg hjælpe dig, Efraim, hvor kan jeg hjælpe dig, Juda?
Juni, da meldingen kom om at Frankrike hadde kapitulert var at Høyesterett ikke kunne medvirke til videre forhandlinger, og han ville selv ikke oppfordre til det.
Sitemap