Dm i skills 2018 vindere


Hvordan skabes et fagligt stærkt miljø på en arbejdsdirektoratet skattefri præmie afdeling?
Gregor Jemic vil give udvalget et oplæg om forskning i itunes gavekort 150 kr praksis på en sygehusafdeling, herunder hvordan det gør afdelingen fagligt attraktiv og kommer patienterne til gavn.Der er optaget 16 flere end i 2013, svarende til i alt 1274 studerende.Som drøftet på mødet i april kunne en mulig indsats være, at igangsætte en aktivitet, der er med til at sikre elevfrafaldet på erhvervsskolerne.Forskningschef i Region Sjælland, Knud Rasmussen, vil give et oplæg om ambitionerne med den gældende forskningsstrategi, indsatser og tiltag i perioden inden for forskningsområdet.November 2014 om den fælles regional ungeplan for Østdanmark og udvalgets rolle i konferencen.Det er 4 flere end i 2013.Forskningsstrategien ventes forelagt Regionsrådet i slutningen af 2014.2: Region Sjællands Forskningsstrategi, forskningens Årsrapport 2013.Status for Region Sjællands Forskningsstrategi.
Mødet afholdes på Roskilde Sygehus.
Regionsrådet forventes derefter i starten af november at sende det endelige høringsudkast spilcompagniet rabatkode i offentlig høring i otte uger.Knud Rasmussen vil give en status på Region Sjællands Forskningsstrategi, herunder ambitioner, indsatser og tiltag i perioden for den eksisterende forskningsstrategi.Det omfatter både forskningsstillinger, samarbejdet om forskning inden for landets grænser og med udenlandske forskningsmiljøer.Oplægget vil tage afsæt i de seneste års udvikling inden for forskningen i regionen, som kædes sammen med den nationale udvikling inden for sundhedsforskningen.Ledende overlæge Gregor Jemic gav med afsæt i forskningen på Dermatologisk Afdeling på Roskilde Sygehus et indblik i, hvordan forskningen er organiseret i praksis, hvilke forudsætninger det kræver at opbygge et forskningsmiljø, samt hvordan afdelingen arbejder med at formidle forskningsresultater til den bredere befolkning.Det omfatter både hensynet til patienterne, udvikling og anvendelse af nye metoder og udstyr i behandlingerne samt forskning som middel til at skabe attraktive arbejdspladser på regionens sygehuse.Forskningschef Knud Rasmussen indleder med et oplæg om overvejelser om udviklingen af forskningen i Region Sjælland og de tendenser, der er inden for forskningen i sundhed og på sygehusene i disse.Erhvervsakademi Sjælland har den største stigning i antal studerende, der er optaget.Regionerne har en tradition for at deltage i afviklingen af Skills i form af supplerende aktiviteter, der støtter op om selve eventen.Skal der tilskyndes til øget samarbejde om forskning inden for et speciale på tværs af regionen, fx inden for de hjertemedicinske afdelinger i regionen?
Hvordan styrkes formidlingen af resultaterne af forskningen?


Sitemap