Chris fest og gaver hornslet


CVR: 29768412, telefonnr.: 86994169, mail: Website: Behandling af personoplysninger, vi behandler følgende personoplysninger: 1) Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGIs landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang.Nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn, idrættens hovedorganisationer,.eks.Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.Å-festival foregår i Sdr.Butikken i Dalgårdsparken 1 8543 Hornslet Holder Åbent : Hverdag 10 lampemesteren rabat -.30, lørdag 10 - 14, i Butikken på 200 kvm.
Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
Dine rettigheder Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: Retten til at blive oplyst om behandlingen af data Retten til indsigt i egne personoplysninger Retten til berigtigelse Retten til sletning Retten til begrænsning af behandling beadsndrops rabatkode Retten til dataportabilitet (udlevering.Kaffe/The - Chokolade - masser af andre Lækkerier.Administration af din relation til os Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne.Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.Henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.Velkommen rundt på Siderne.Revidering af privatlivspolitikken Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. .Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.Felding i pinsen - der i 2017 falder den.

Kontaktoplysninger: Kontaktperson: Formand Michael Møller Jensen, adresse: Stadionvej 4, 8543 Hornslet.
At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.

Sitemap