Afdrag gave anfordringslån skat





Svar: Kære Kirstine og Jens Peter.
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at det ikke på forhånd kan aftales, at lånet årligt skal afdrages med det afdragsfrie beløb.Den interesserede, familielån trumfer til forældrekøb, artikel fra Berlingske.Sørg altid for, at dokumenterne er forsynede med dato og begge parters underskrift.Kan man stille og roligt få kørt pengene over til barnet.I aftaler af gensidig bebyrdende karakter, som fx ved salg af aktie eller andre formuegoder, sker der beskatning, hvis der udstedes et rentefrit eller lavt forrentet pantebrev eller gældsbrev som led i købesummens berigtigelse, idet der i så fald ikke er betalt fuldt vederlag for.
Jeg håber, at ovenstående har givet jer et klart indtryk af jeres muligheder, samt hvad i bør være opmærksomme på, hvis I beslutter jer for at yde et rente- og afdragsfrit lån til jeres børn.
Og ifølge Henning Boye Hansen behøver det ikke være en gavebod.




I mange andelsforeninger har andelshaverne nemlig bopælspligt.Der er ikke nogen grænse for, hvor stort et lån, I kan yde til jeres børn.Dermed ville de oprindelige gældsbreve blive indfriet med et lavere beløb, end.Jeg vil derfor, på baggrund af de forskellige forhold der skal tages højde for, anbefale at I kontakter en advokat, der kan sikre, at lånedokumenterne udarbejdes korrekt.Låneformen vil imidlertid også kunne anvendes mellem andre former for nærtstående.Når lejligheden en dag skal sælges igen, skal der nemlig ikke betales skat rabatkode støvsugerposer dk af en eventuel gevinst, hvis barnet selv har ejet den.14 dages skriftligt varsel.At man indsætter et vilkår om, at man til enhver tid kan kræve hele restgælden indfriet med kort varsel,.Da I ønsker at give jeres børn en økonomisk håndsrækning, går jeg ud fra, at I foretrækker, at lånet bliver rente- og afdragsfrit.På denne måde kan lånet gradvist pieces gavekort nedbringes indtil gælden er indfriet, og jeres børn ikke længere skylder jer penge.
Vi har derved fået frigjort en betydelig sum penge, der var friværdi i huset.
Beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver justeres derudover cirka hvert andet år, hvorfor jeg vil anbefale, at I orienterer jer om beløbets størrelse, inden pengegaverne gives.

De gamle lån måtte anses for indfriet ved stiftelse af to nye fordringer - som begge har samme nominelle værdi - men som ikke forrentes.
Som et rentefrit familielån, modtager barnet alle 200.000.


Sitemap